Vergi bilincinin tüketicilere (insana) kattığı değerler :

- Vergiyle ilgili temel kavramlar arasında ilişki bulunduğunu bilir.

- Türkiye'deki vergi oranlarını farklı ülkelerle karşılaştırır.

- Toplanan vergilerin kamu hizmetleri için ne oranda harcandığını sorgular.

- Kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için vergi vermenin gereğini ve önemini
açıklar.

- Mükelleflerin vergiyle ilgili konularda bilgi edinmek yollarıyla, vergi verme bilinci
arasında ilişki kurar.

- Toplumdaki insanların vergiye yönelik olumlu tutumlarıyla, eğitim ve kültür düzeyleri
arasında etkileşim kurar.

- Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin devletin vergi takip sistemini nasıl etkilediğini bilir.

- "Ben vergi vermesem bile devletten alacağım hizmetler aksamaz." düşüncesinin doğru
olmadığını bilir.

- Vergilerini düzenli olarak ödeyen kişileri ve kurumları takdir eder.

Vergi bilincinin çocuklara kattığı değerler :

- Paranın sınırlı bir kaynak olduğunu bilir.

- Devletin topluma kamu hizmeti sağladığını ve bu hizmetlerin bir bedeli olduğunu bilir.

- Vergiyi, yararlandığımız kamu hizmetlerinin bedeli olduğunu bilir.

- Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğu ve her bireyin dolaylı veya doğrudan vergi ödediğini bilir.

- Vergi ödemenin zaman içinde hem bireylerin hem de toplumun refah düzeyini yükselttiğini bilir.

- Ülkemizde vergi toplama ve denetleme sistemi olduğunu öğrenir.

- Ekonominin kayıt altına alınması ile vergi bilinci arasında ilişki bulunduğunu bilir.

Menu