Blog ne / nedir | 7055

Asit ve bazların tepkimesinden oluşan iyonik yapılı bileşiklere tuz denir. Tuzlar, asitler ile bazların reaksiyonu sonucu oluşabildiği gibi asitlerin metaller ile reaksiyonu sonucunda oluşabilir.

Tuzların Genel Özellikleri

Kristal yapılı ve saf maddelerdir.

İyonik yapılı katı maddelerdir.

Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

Katı halde elektrik akımını iletmezler.

Oda koşullarında katı haldedirler.

Turnusol kağıdına etki etmeyebilirler.

Suda iyonlarına ayrılarak çözünürler.

TUZUN
Formülü Yaygın adı - Sistematik adı Özellikleri Kullanım alanları
NaCI Sofra tuzu Sodyum klorür Nötr tuzdur. Toprakta kaya halinde ve deniz suyunda bulunur. Yemeklerde tatlandırıcı olarak, be- sinlerin saklanmasında, salamura yapımında, yollarda buzlanmaya karşı, mandıralarda et ve balığın bozulmasını önlemede, derileri saklamada ve suyu yumuşatmada
Na2SO4 Sodyum sülfat Suda iyi çözünür. Beyaz renkli bir katıdır. Zehirlidir. Cam sanayisinde, boya sanayi- sinde ve tıpta, deterjan üretiminde, kağıt sanayisinde
Na2CO3 Soda külü Sodyum karbonat Bazik karakterli bir tuzdur. Yağda çözünürse sabun etkisi yapar. Suda iyi çözünür. Çamaşır sodası olarak bilinir. Suda sertlik yapan iyonları karbonatlar halinde çök- türür. Sabun, deterjan, ilaç ve yiyecek katkı maddelerinin hazırlanma- sında, suyun arıtılmasında, cam, kağıt, petrol endüstrisinde
NaHCO3 Kabartma tozu Sodyum bikarbonat Suda iyi çözünür. Bazik karakterli- dir. Anti asit özelliği gösterir. Gıda endüstrisinde, tıpta mide asi- dinin fazlalığının yol açtığı sancıları gidermede, yangın söndürücülerde
KNO3 Güherçile Potasyum nitrat Beyaz renkli katı bir maddedir. Kuşların dışkısında bolca bulunur. Suda iyi çözünür. Gübre sanayisinde, barut, kibrit ya- pımında, patlayıcı imalatında
CaSO4 Kalsiyum sülfat Beyaz renkli katı bir maddedir. Bünyesindeki su miktarına göre alçı adını alır. Harç olarak bina yapımında, alçı olarak heykel yapımında
CaCO3 Kireç taşı Kalsiyum karbonat Beyaz renklidir. En saf haline kal- sit denir. Doğada mermer, tebeşir formları vardır. İnşaat malzemesinde, metal dökü- münde, yağlı boya dolgu madde- sinde
NH4CI Nişadır Amonyum klorür Beyaz renkli olup, ısıya karşı daya- nıksızdır. Metallerin lehimlenmesinde, kuru pil imalatında, yapay gübrelerde
NH4NO3 Amonyum nitrat Kararsız, suda iyonlaşarak çözü- nür. Azotlu gübre imalatında, emniyetli patlayıcı imalatında
(NH4)3PO4 Amonyum fosfat Katı, kararsız beyaz bir maddedir. Gübre sanayisinde
AI2(SO4)3 Alüminyum sülfat Beyaz kristal halindedir. Çözeltisi aşındırıcıdır. Boya sanayisinde, kağıdı tutkalla- mak için tekstil sanayisinde, mor- dan (renklendirici) olarak, içme ve atık sularda çöktürme işleminde
KAI(SO4)2.12H2O Şap Potasyum alümina sülfat Suda iyi çözünür. Işığı iyi geçirir. Tekstil ve deri sanayisinde, ilaç ve gübre üretiminde
(NH4)2SO4 Amonyum sülfat   Yapay gübrelemede, kimya endüstrisinde, tekstilde, dericilik- te, demirin galvanizlenmesinde, proteinlerin çöktürülmesinde

Menu