Blog ne / nedir | 2429

Hikmet sahibi bir zat şöyle söylemiştir:

Yedi şeyi yapıp yedi şeyi yapmayan amelinden bir fayda göremez.

1. Günahlardan kaçınmayana " Allahu Tealanın azabından korkuyorum " sözü fayda vermez.

2. Salih ameller işleyerek sevap elde etmeyenlere " Ben allahu Tealadan sevap istiyorum. " sözü fayda vermez.

3. İbadet yapmaya ve hayır işlemeye kalbiyle niyet edip hayrı işlemek için gayret göstermeyene bu niyeti fayda vermez.

4. Kendini hayır işlemeye muvaffak kılması için Allahu Tealaya dua ettiği halde çalışmayana bu duası fayda vermez.

5. İşlediği günahlardan dolayı pişman olmayana istiğfarı; Estağfirullah demesi fayda vermez.

6. Başkaları gördüğü zaman salih ve hayırlı ameller işleyip kimsenin görmediği yerde de kötü amel işleyenlere salih amelleri fayda vermez.

7. İbadet yapmakta gayretli olup da amellerini ihlasla; sırf Allah rızası için yapmayana ihlassız amelleri fayda vermez.

Menu