Blog ne / nedir | 933

Yan yana bulunan iki yöreden yüksek olanı alçak olanına oranla genelde daha fazla yağış alır. (Uludağ ve Bursa Ovası gibi)

Etrafı yüksek dağlarla çevrili, çukur alanlar az yağış alır. (Iğdır Ovası, Malatya Ovası, Ergene Ovası gibi)

Yağışın aylara göre dağılımına yağış rejimi denir. Yağış rejimi; bitki örtüsü, nüfus dağılışı, konut tipleri, tarımsal ürün çeşitliliği ve verimi, akarsu rejimi ve debisi, yer altı su seviyesi, toprak türü üzerinde etkilidir.

Yağış Miktarını Etkileyen Faktörler: hava kütleleri ve cepheler, denize göre konum, yükselti, yer şekilleri, okyanus akıntıları etkilidir.

Yeryüzünde Fazla Yağış Alan Yerler

Ekvatoral bölge; Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya, Endonezya takımadaları gibi.

Muson ülkeleri; Hindistan, Bangladeş gibi.

Orta kuşak karalarının batı kıyıları; İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa gibi.

Yeryüzünde Az Yağış Alan Yerler

Dönenceler çevresindeki çöller; Büyük Sahra Çölü, Arabistan Çölleri, Namib Çölü, Batı ve Orta Avustralya Çölleri gibi.

Kutup Bölgeleri

Orta kuşak karalarının iç kısımları (Karasallığın etkili olduğu, Sibirya ve Kanada’nın iç kesimleri gibi)

Kuraklık

Kuraklık "yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay" olarak tanımlanabilir.

Kuraklığı üç başlıkta inceleyebiliriz.

Bunlar:

1) Meteorolojik Kuraklık: Yılın belli dönemlerine göre yağış ortalamasının az olmasıdır.

2) Hidrolojik Kuraklık: Nehir, göl ve barajlardaki su miktarının azalmasıdır.

3) Tarımsal Kuraklık: Ekilen ürün çeşidine göre toprak neminin müsait olmamasıdır.

Menu