En sık rastlanan dijital bağımlılıklar nelerdir

Dijital bağımlılık, başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet bağımlılığını, cep telefonu…


Tekalifimilliye Emirleri (Milli Yükümlülükler Buyrukları) nelerdir?

. 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için başkomutanlık yasasına göre Tekâlifimilliye…


Mahallileşme akımı hakkında kısa bilgi

Mahallileşme, dilde sadeleşme ve edebiyatta millileşme hareketinin 18. yüzyılda güçlenmesiyle ortaya çıkan, edebiyatta yerli olma…


Türk kahvesinin hazırlanışı ve sunumu

Türk kahvesi ülkemizde sevilerek tüketilen içecekler arasındadır. Türk kahvesinin hazırlanışı ve sunumu kolay olmakla birlikte,…


Kaside ve kasidenin özellikleri

Nazım birimi beyit olan kasidenin uyak düzeni gazelin aynısıdır (aa…


Divan edebiyatı ve halk edebiyatı arasındaki farklar (karşılaştırılması)

Divan edebiyatı, medreseden yetişme aydınların yarattığı yazılı bir edebiyattır.

Divan edebiyatı ve halk edebiyatının karşılaştırılması.


Dünya destanlarının genel özellikleri

a. Tanrı Anlayışı

Birden çok tanrı inancı vardır ve tanrılar insanlarla alay eden, insanlara eziyet


Anonim halk şiiri genel özellikleri

Anonim halk şiiri ürünleri, ağızdan ağıza dolaşan ortaklaşa ürünlerdir. Bu yüzden ilk doğdukları andaki biçimleri…


Dini - tasavvufi halk şiiri genel özellikleri

Dinî-tasavvufî halk şiirinde asıl amaç sanat yapmak değil, din ve tasavvuf düşüncesini geniş halk kitleleri…


Aşık tarzı halk şiiri genel özellikleri

Âşık denilen saz ozanlarının bağlama eşliğinde çalıp söyledikleri şiirlerdir.

Âşıklar, genel olarak gezgindir, bağlamaları omuzlarında…


Köy seyirlik oyunları genel özellikleri

Köy meydanlarında ya da köy odalarında köylülerin içindeki amatör oyuncular…


Örnek karagöz - hacivat oyun metni

Çelebi: “Şimdi ben de gideyim de harar alayım ve bazı şeyler de alırız. Allahaısmarladık! (Gider.)”


Yenilenebilir enerji nedir, yenilenebilir enerjiyle hangi projeler yapılabilir

Yenilenebilir enerji, güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus gibi doğadaki tükenmeyen kaynaklardan elde edilen…


Yapay zeka nedir, yapay zekanın kullanım alanlarına örnekler

Günümüzün belki de en popüler konularından bir tanesi yapay zekâdır. Görevleri yerine getirmek için insan…


Tarım teknolojileri ve seracılık nedir, kullanıldığı yerlere örnekler

İnsanların varlıklarını koruyabilmelerinde ve medeniyetlerin gelişmesinde tarımsal ürünlerin çok önemli etkileri vardır. Tarım, insanların ihtiyacı…


Menu