Ebedi metin ile tarihi metin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Buradaki metinlerden 1. tarihi metin, 2. ise edebi metindir. Bu iki metin arasındaki benzerlikleri ve…


Edebiyat ve tarih arasında nasıl bir ilişki vardır ?

Başlangıçta tarih, edebiyatın içinde yer alan bir türdü. 19. yüzyılın başlarında tarihçiler, tarih biliminin yöntemlerini…


Türkiye akarsularının genel özellikleri

Türkiye akarsular bakımından şanslı bir ülkedir. Özellikle doğu ve güney komşularına göre akarsular açısından zengin…


Ekonomik faaliyetlerle ilgili temel kavramlar ve anlamları - kısaca

Üretim: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmetin meydana getirilmesidir. Buğday yetiştirmek, ekmek yapmak,…


Türkiye'de topraklardan yararlanma

Toprak, yeryüzünü kaplayan, taşların çeşitli olaylarla ayrışması sonucu oluşan, içinde organik ve inorganik maddelerle birlikte…


Türkiye'nin kaplıcaları ve maden suları

Kaynak sularının sıcaklık derecesi ve içlerindeki minerallaerin özellikleri bulundukları derinliğe, ana kaya ve madensel yapı…


Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler

Bir ülkede nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklim ve yer şekillerine bağlı ise o ülke geri…


Hızlı nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları

Dünya'da nüfusun dağılışı ve yoğunluğu sürekli bir değişim içerisindedir. Nüfusun dağılışındaki ve yoğunluğundaki değişimin en…


Nüfus Sayımları Neden Yapılır ?

Nüfusun mekâna ve zamana bağlı gelişimini, coğrafi dağılışını ve yoğunluğunu, demografik ve sosyoekonomik niteliklerini, coğrafi…


Kayaçlarda meydana gelen çözünmeler (fiziksel, kimyasal, organik)

Sıcaklık farkına bağlı olarak meydana gelen çözünme, özellikle nem oranının düşük olduğu kurak bölgelerde fazladır.…


Toprak oluşumu ve toprak oluşumunu etkileyen faktörler

Taşların fiziksel ve kimyasal çözünmesi, toprak oluşumu için ilk şarttır. Ancak toprak oluşumu için çözünme…


Sıcak su kaynakları (gayzer, fay kaynağı) ve özellikleri

Sıcak su kaynakları

Bulunduğu sahadan daha yüksek sıcaklığa sahip kaynak sularına sıcak su kaynağı veya…


Volkanizma nedir, volkanizma nerelerde oluşur, volkanizmanın dünyadaki dağılımı

Volkanizma

Yer kabuğunun alt kesimlerinde erimiş halde bulunan, magma üzerindeki basınç artınca, içerisinde biriktiği magma…


Önemli asitlerin özellikleri ve kullanım alanları

Asitlerin ve bazların maddeler üzerine olan etkilerinden faydalanılarak günlük yaşamda birçok kullanım alanları vardır.

Nitrik…


Önemli bazların özellikleri ve kullanım alanları

Asitlerin ve bazların maddeler üzerine olan etkilerinden faydalanılarak günlük yaşamda birçok kullanım alanları vardır.


Menu