Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri

Mani örnekleri (artık mani, kesik mani, karşılıklı mani, düz mani)

Dini-tasavvufi halk şiirinde asıl amaç sanat yapmak değil, din ve tasavvuf düşüncesini geniş halk kitleleri arasında yaymaktır. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye tekke edebiyatının başlıca şiir türleridir.

Halk edebiyatı, halk edebiyatının genel özellikleri

Mani örnekleri (artık mani, kesik mani, karşılıklı mani, düz mani)

Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya yerleşen Türkler, ulusal kültür ve edebiyatlarını da Anadolu'ya taşımışlardır. Anadolu'da 13. yüzyılda başlayan Halk şiiri, kaynağını İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneklerinden alır.

Menu