18. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

Silistre savunması

18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan Lale Devri, Osmanlı için bir barış ve sükunet dönemi olmuş, aynı zamanda zevk ve eğlencenin yaşandığı bir dönem de olmuştur. Divan edebiyatı 18. yüzyılda alışılagelmiş düzenini korur. Şairler, eski ustaların yolunda yazmaya devam etmişler, ancak yüksek bir sanat eseri ortaya koyamamışlardır.

Silistre savunması

Silistre savunması

Silistre, Tuna kıyısında, Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda yer alan bir şehir. Şehirde önemli bir Türk nüfus yaşar.

Menu