Türkiye'nin iklim elemanları

Dar bir alanda ve kısa sürede havanın durumunu, geniş bir alanda uzun sürede iklim özelliklerini belirleyen atmosfer koşullarına iklim elemanları adı verilir. İklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nem ve yağıştır.

Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri

Bulunduğu konum, iklim ve yer şekilleri özelliklerinden dolayı Türkiye de akarsuların etkili olduğu ülkelerden birisidir. Türkiye'deki akarsu ağı III. jeolojik zamanın sonunda, orojenik hareketlerin sona ermesiyle oluşmaya başlamıştır.

Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri

Son jeolojik zamanda dünya genelinde büyük iklim değişimleri yaşandı. Bu iklim değişimine bağlı olarak, buzul çağları meydana gelmiştir. Özellikle son buzul çağında, Türkiye'deki yüksek dağlar, buzullarla kaplanmıştır.

Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri

Kıyılarımızda, dalga ve akıntıların oluşturduğu çeşitli aşındırma ve biriktirme şekilleri yer alır. Dalga aşındırması tüm kıyılarımızda etkili olmakla birlikte, dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz kıyılarımızda daha yaygındır.

Türkiye'nin dağları (orojenik ve volkanik hareketlerle meydana gelen dağlar)

Türkiye'de dağlar; I. jeolojik zamanda oluşmaya başlamıştır. Bu dağlar zamanla dış kuvvetler tarafından aşındırılarak, yüksekliklerini kaybetmişlerdir. II. jeolojik zamanda Tetis Denizi'nin tabanında birikerek oluşan kalın tortul tabakalar, III. jeolojik zamandaki Alp orojenezi ile kıvrılmış, Anadolu'nun kuzey ve güneyindeki dağ sıraları oluşmuştur.

Türkiye arazisinin jeolojik değişimi

Türkiye, bugünkü jeomorfolojik görünümünü, III. jeolojik zamanın sonlarıyla IV. jeolojik zamanın başlarında almıştır. Ancak Türkiye'de I. ve II. jeolojik zamanlara ait oluşumlara da rastlanmaktadır.

Türkiye'deki yer şekillerinin temel özellikleri ve dağılışı

Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan çeşitli kuvvetler vardır. Bu kuvvetler kaynağını aldığı yere göre iç ve dış kuvvetler olarak adlandırılır. İç ve dış kuvvetlerin etkileşimleri sonucunda yeryüzünde dağlar, tepeler, vadiler, çukurluklar, ovalar, platolar gibi yer şekilleri meydana gelir.

Menu