Nüfus piramitleri ve özellikleri

Nüfus piramitleri; nüfus miktarı, cinsiyet durumu, nüfusun yaş gruplarına dağılımı, ortalama yaşam süresi, doğum ve ölüm oranları, nüfustaki hareketlenmeler hakkında bize bilgi verir.

Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler

Yeryüzünde diğer canlılarda olduğu gibi, bitki örtüsünün de yetişme şartlarını belirleyen faktörler bulunur. Bu faktörlerin biri ya da birkaçı bitkinin yetişmesinde hakim rol oynar. Bu bakımdan ortam şartları, bitki türü veya topluluğunun yetişmesinde son derece etkili rol oynar. Bitkinin yetişmesi ise iklim, topoğrafya, ana kaya ve toprak ile canlılar belirleyici olur.

Deprem (seizma), deprem nerelerde oluşur ?

Yer kabuğunun en hareketli yerleri levha kenarlarıdır. Levhaların hareketliliği sırasında yer kabuğunun derinliklerinden kaynaklanan ve yeryüzünde sarsıntılar ve titreşimler halinde çok hızlı gerçekleşen yer kabuğu hareketlerine deprem denir.

Yer üstü suları ( okyanuslar, denizler, akarsular, göller )

Dünya'daki su hareket eder ve biçim değiştirir (katı, sıvı ve gaz). Bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından kullanılır. Hiçbir su molekülü dünya ve atmosferin dışına çıkamaz. Fakat devamlı olarak güneş ışınları, yoğunlaşma ve yer çekiminin etkisiyle katı, sıvı ve gaz haline dönüşebilir.

Menu