Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler

Yeryüzünde diğer canlılarda olduğu gibi, bitki örtüsünün de yetişme şartlarını belirleyen faktörler bulunur. Bu faktörlerin biri ya da birkaçı bitkinin yetişmesinde hakim rol oynar. Bu bakımdan ortam şartları, bitki türü veya topluluğunun yetişmesinde son derece etkili rol oynar. Bitkinin yetişmesi ise iklim, topoğrafya, ana kaya ve toprak ile canlılar belirleyici olur.

Deprem (seizma), deprem nerelerde oluşur ?

Yer kabuğunun en hareketli yerleri levha kenarlarıdır. Levhaların hareketliliği sırasında yer kabuğunun derinliklerinden kaynaklanan ve yeryüzünde sarsıntılar ve titreşimler halinde çok hızlı gerçekleşen yer kabuğu hareketlerine deprem denir.

Yer üstü suları ( okyanuslar, denizler, akarsular, göller )

Dünya'daki su hareket eder ve biçim değiştirir (katı, sıvı ve gaz). Bitkiler, hayvanlar ve insanlar tarafından kullanılır. Hiçbir su molekülü dünya ve atmosferin dışına çıkamaz. Fakat devamlı olarak güneş ışınları, yoğunlaşma ve yer çekiminin etkisiyle katı, sıvı ve gaz haline dönüşebilir.

Levha nedir, levha türleri, levha hareketleri nelerdir

Levha tektoniği teorisine göre; kıtaların okyanus tabanlarından farklı yapıda olduğu; kıta ve okyanusların birbirlerine çok sıkı bir biçimde bağlı olmadığı; kıtaların, denizlerde yüzen buzdağları gibi, yoğunluğu daha fazla olan okyanusal kabuk üzerinde derin köklere sahip olduğu, üzerinde yüzdüğü ve kaydığı kabul edilmektedir.

Kayaç döngüsü, Mohs sertlik cetveli

Yer kabuğunun ana malzemesi taşlardır. Çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı ve doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Taşlar ya organik maddelerden, ya minerallerden ya da bunlardan kopan parçaların doğal bir çimento ile birleşmesinden oluşur.

Menu