Yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir

Geniş anlamda yerleşme bir yararlanma ve ekonomik faaliyette bulunma sahasıdır. Barınma ya da belirli bir faaliyet sürdürme amacıyla bir saha üzerinde inşa edilmiş bir veya birden fazla konuttan oluşan ünitelere yerleşme denir.

Doğal (fiziki), beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgeler

Dünya'yı, herhangi bir ülkeyi, bölge ve bölümlere ayırarak tüm fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri inceleyen bilim dalı bölgesel coğrafyadır. Bölgesel coğrafyada, ülkenin doğal ortamını oluşturan jeomorfolojik, iklim, bitki, toprak özellikleri ayrı ayrı ele alınır. Beşeri özellikleri oluşturan nüfus, yerleşme anlatılır. İnsanların geçimlerinde tarım, sanayi, ticaret gibi etkinliklerin önemi ve bunların doğal ortamla ilişkileri incelenir.

Coğrafi keşiflerin nedenleri, yapılan keşifler ve coğrafi keşiflerin sonuçları

Avrupa'da kültürel hayatın canlanmasında, düşüncelerin hızla yayılmasında ve düşüncenin önündeki engellerin ortadan kalkmasında etkili oldu. Bu da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına ortam sağladı. Pusulanın Avrupalı gemiciler tarafından kullanılması ve gemicilik sanatının gelişmesi, Coğrafi Keşifler'in yapılmasında kolaylaştırıcı etmen oldu.

Türk adının anlamı ve kökeni, Coğrafi şartların Türk göçlerine etkisi ve önemli sonuçları

Türkler bulundukları coğrafi şartlar gereği temel geçim kaynak olarak hayvancılığı seçmek zorunda kalmıştır. Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgede kuraklığın yaşanması, hayvan hastalıklarının artması, konar-göçer yaşam tarzına bağlı olarak özgürlüklerine düşkün olması ve iklimin insan ve toplum karakterine tesiri nedeniyle göç etme zorunda kalmışlardır.

Menu