Edebiyat tarihçisi kimdir, görevleri neler ve edebiyat tarihi

Türk tarihi, Türklerin yeryüzünde görüldüğü tarihten itibaren başlar. Türk edebiyatı tarihi de, Türk adıyla ilk yazının yazıldığı tarihten itibaren başlar. Gidilen ve yerleşilen her coğraya, karşılaşılan her dil ve kültür, Türk dilini ve edebiyatını etkiler.

Fiilimsiler (eylemsiler), isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, fiillere getirilen "fiilimsi ekleri" ile ortaya çıkarlar. Fiilimsiler sözcüğün cümlede "isim, sıfat ve zarf" görevinde kullanılmasını sağlarlar.

Gezi yazısı (seyehatname) türünün özellikleri

Gezilip görülen yerlerin, oralardaki gelenek ve göreneklerin, doğal ve tarihî güzelliklerin, kültürel unsurların, insanların yaşantılarının sanatsal bir anlatımla kaleme alındığı metinlere gezi yazısı (seyahatname) denir. Yaşanılan çevrenin dışına çıkma, farklı yerleri görme arzusu insanın doğasında vardır. Gezi yazıları işte böyle bir arzunun ürünüdür.

Şiir inceleme yöntemi ve aşamaları nelerdir

Şiir, insanın daha çok hayal dünyasına seslenen, hissettirdikleri ve çağrıştırdıklarıyla okuyucunun duygu dünyasını zenginleştiren bir metin türüdür. Bu metinlerden tat alabilmek, şairin hissettirmek ve çağrıştırmak istediklerini doğru algılayabilmek için bazı şiir inceleme yöntemleri geliştirilmiştir.

Menu