18. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan Lale Devri, Osmanlı için bir barış ve sükunet dönemi olmuş, aynı zamanda zevk ve eğlencenin yaşandığı bir dönem de olmuştur. Divan edebiyatı 18. yüzyılda alışılagelmiş düzenini korur. Şairler, eski ustaların yolunda yazmaya devam etmişler, ancak yüksek bir sanat eseri ortaya koyamamışlardır.

Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri

Dini-tasavvufi halk şiirinde asıl amaç sanat yapmak değil, din ve tasavvuf düşüncesini geniş halk kitleleri arasında yaymaktır. İlahi, nefes, nutuk, devriye, şathiye tekke edebiyatının başlıca şiir türleridir.

Halk edebiyatı, halk edebiyatının genel özellikleri

Orta Asya'dan göç edip Anadolu'ya yerleşen Türkler, ulusal kültür ve edebiyatlarını da Anadolu'ya taşımışlardır. Anadolu'da 13. yüzyılda başlayan Halk şiiri, kaynağını İslamiyet öncesi Türk edebiyatı geleneklerinden alır.

Menu