Atatürk dönemi Türk dış politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası, Musul sorunu ve Irak sınırının belirlenmesi, yabancı okullar sorunu, nüfus mübadelesi, milletler cemiyetine üye olma, balkan antantı, Montrö boğazlar sözleşmesi, Sadabat paktı, Hatayın Türkiyeye katılması.

Milli güç ve unsurları

Milli Güç; siyasi, askeri, ekonomik, nüfus, coğrafi, bilimsel, teknoloji, psiko – sosyal ve kültürel güçten oluşur. Bunlarda önem ve öncelik sırası yoktur. Birbirlerinin tamamlayıcısıdır.

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığı, ekonomik ve sosyal gelişmişliğinin sağlanmasına, devletin ulus iradesine dayandırılarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, Türk tpolum ve kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılarak geçmişinden kopmadan yaşama sistemine Atatürk'çü düşünce sistemi denir.

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar

Kuruluş Dönemi'nden itibaren iyi bir grafik çizen Osmanlı eğitimi ve eğitim kurumları son dönemlerde değişen dünyaya ayak uyduramaz olmuş ve neredeyse tüm üniteleri ile tam bir iflas yaşıyordu. XVI. yüzyılın sonlarında başlayan bozulmalar artarak devam etmiştir.

Hukuksal alanda yapılan inkılaplar

Osmanlı Devleti kurulduğu günden itibaren şeri ve örfi hukuku kullanıyordu. Devlet büyüyüp geliştikçe yeni kanunlar yürürlüğe girmiştir. Devletin gerileme ve çöküş yıllarında adil uygulanamayan hukuk da tam anlamıya ile bir çöküş yaşıyordu. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet ile getirilen yenilikler durumu karıştırmaktan başka bir işe yaramıyordu.

Menu