Menu

Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon testi

Bu Test 41 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma testi 1

Bu Test 39 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma testi

Bu Test 39 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) testi

Bu Test 28 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği testi 1

Bu Test 33 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. sınıf basınç ve rüzgarlar testi 1

Bu Test 42 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. sınıf büyük iklim tipleri testi

Bu Test 49 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. sınıf nemin yağışa dönüşümü testi

Bu Test 37 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. Sınıf basınç ve rüzgarlar testi

Bu Test 44 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. Sınıf sınıflandırma sistemi testi

Bu Test 50 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. Sınıf hücre zarından madde geçişi testi

Bu Test 45 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. Sınıf sitoplazma ve organeller testi

Bu Test 51 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

Online - 9. Sınıf edat, bağlaç, ünlem testi

Bu Test 56 defa çözüldü | Ekleyen : Yönetim

üst