Menu
Online - 9. sınıf to be, bağlaçlar, tarih, simple present, some any testi
Online - 4. sınıf in the classroom testi
Online - 8. sınıf household chores testi
Online - 8. sınıf likes and dislikes testi
Online - 6. sınıf occupations (meslekler) testi
Online - 8. Sınıf cümlede anlam testi 2
Online - 3. sınıf canlılar dünyasına yolculuk değerlendirme testi 1
Online - 3. sınıf anlamlı ve kurallı cümle oluşturma testi
Online - 4. sınıf açılar konu tarama testi
Online - 4. sınıf kelimede ve cümlede anlam testi
Online - 3. sınıf tüm dersler değerlendirme testi
Online - 2. sınıf tüm dersler değerlendirme testi (13 - 17 nisan)
Online - 3. sınıf doğal ve yapay çevre testi
Online - 3. sınıf canlılar dünyasına yolculuk doğru - yanlış testi 1
Online - 3. sınıf canlılar dünyasına yolculuk doğru - yanlış testi
Online - 3. sınıf çevremizdeki canlılar (varlıklar) testi
Online - 4. sınıf türkçe değerlendirme testi (14 nisan)
Online - 4. sınıf ışık kirliliğinin etkileri testi
Online - 3. sınıf matematik değerlendirme testi (13 nisan)
3. Sınıf Matematik
Online - 3. sınıf canlıların ortak özellikleri değerlendirme testi
Online - 3. sınıf canlılar dünyasına yolculuk değerlendirme testi
Online - 6. sınıf ad ve eylem kökleri, yapım ve çekim ekleri, yapıları bakımından sözcükler testi
Online - 4. sınıf cümlede anlam testi
Online - 3. sınıf türkçe 1. dönem genel değerlendirme testi
Online - 6. Sınıf isim, isim tamlaması, sıfat, sıfat tamlaması testi
Online - 4. Sınıf sesteş ve eş anlamlı sözcükler testi
Online - 4. sınıf doğal ve beşeri unsurlar testi
Online - 6. sınıf insanlar, yerler, çevreler testi
Online - 7. sınıf insanlar, yerler, çevreler 3. ünite testi
Online - 6. Sınıf nitel - nicel, özel - genel, soyut - somut anlamlı sözcükler testi
Online - 2. sınıf türkçe 1. dönem 1. değerlendirme testi
Online - 4. sınıf sözcükte anlam ilişkisi (deyim, atasözü) testi
Online - 3. sınıf gerçek, mecaz ve terim anlam testi
Online - 4. Sınıf kültür ve miras testi
Online - 4. sınıf terim, gerçek ve mecaz anlam testi 1
Online - 4. sınıf terim, gerçek ve mecaz anlam testi
Online - 8. sınıf milli uyanış testi 1
Online - 8. sınıf milli uyanış testi
Online - 7. sınıf kültür ve miras testi 1
Online - 7. sınıf kültür ve miras testi
Online - 6. Sınıf Karışık Problemler Testi
Online - 5. Sınıf doğal sayıları okuma yazma, basamak değeri testi
Online - 4. Sınıf matematik sayılarda yuvarlama, karşılaştırma ve sıralama testi
Online - 5. sınıf haklarımı öğreniyorum değerlendirme testi
Online - 5. Sınıf Birey ve Toplum Testi
Online - 8. Sınıf bir kahraman doğuyor testi
Online - 10. Sınıf göçlerin nedenleri ve sonuçları testi 2
Online - 10. Sınıf göçlerin nedenleri ve sonuçları testi 1
Online - 10. Sınıf nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri testi 1
Online - 10. Sınıf nüfusun gelişimi, dağılışı ve nitelikleri testi
Online - 10. Sınıf topoğrafya ve kayaçlar testi 1
Online - 10. Sınıf doğadaki üç unsur: su, toprak, bitki testi 1
Online - 10. Sınıf doğadaki üç unsur: su, toprak, bitki testi
Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi 3
Online - 10. Sınıf levha hareketlerinin etkileri testi 1
Online - 10. Sınıf levha hareketlerinin etkileri testi
Online - 10. Sınıf topoğrafya ve kayaçlar testi
Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi 2
Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi 1
Online - 10. Sınıf asitler ve bazlar testi
Online - 10. Sınıf Türkiye'nin nüfus özellikleri ve nüfus hareketleri testi
Online - 10. Sınıf hazır gıdalar ve temizlik maddeleri testi
Online - 10. Sınıf canlılarda enerji testi
Online - 10. Sınıf polimerler, kozmetikler, ilaçlar, kırtasiye malzemeleri testi
Online - 10. Sınıf temiz (yenilenebilir) enerji kaynakları testi
Online - 10. Sınıf karışımlar, çözeltiler ve ozmotik basınç testi 1
Online - 10. Sınıf karışımlar, çözeltiler ve ozmotik basınç testi
Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon testi 1
Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon testi
Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma testi 1
Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma testi
Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) testi 1
Online - 10. Sınıf fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz) testi
Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği testi 1
Online - 10. Sınıf Türkiye'de nüfusun dağılışı ve yerleşme testi
Online - 9. sınıf basınç ve rüzgarlar testi 1
Online - 9. sınıf büyük iklim tipleri testi
Online - 9. sınıf nemin yağışa dönüşümü testi
Online - 9. Sınıf basınç ve rüzgarlar testi
Online - 9. Sınıf sınıflandırma sistemi testi
Online - 9. Sınıf hücre zarından madde geçişi testi
Online - 9. Sınıf sitoplazma ve organeller testi
Online - 9. Sınıf edat, bağlaç, ünlem testi
Online - 9. Sınıf fiil (eylem) testi
Online - 9. Sınıf nem ve yağış testi 1
Online - 9. Sınıf nem ve yağış testi
Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği testi
Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık testi 2
Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık testi 1
Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık testi
Online - 9. Sınıf zarf testi
Online - 7. Sınıf üretim, dağıtım, tüketim testi
Online - 7. Sınıf üretim, dağıtım, tüketim (5. ünite) testi
Online - 9. Sınıf insan ve çevre testi 1
Online - 9. Sınıf insan ve çevre testi
Online - 10. Sınıf sanat felsefesi testi
Online - 10. Sınıf siyaset felsefesi testi
Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi 2
Online - 4. sınıf matematik değerlendirme testi (nisan ayı)
Online - 4. sınıf türkçe değerlendirme testi (nisan ayı)
Online - 9. Sınıf dış kuvvetler - yerin şekillenmesi testi
Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi 1
Online - 9. Sınıf bölgeler ve ülkeler testi 1
Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi
Online - 9. Sınıf dış kuvvetler (yerin şekillenmesi) testi
Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - iç kuvvetler testi 1
Online - 8. Sınıf fiilimsiler - eylemsiler konu testi
Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - iç kuvvetler testi
Online - 8. Sınıf cümlenin öğeleri testi 1
Online - 8. Sınıf cümlenin öğeleri testi
Online - 9. Sınıf iç kuvvetler (yerin şekillenmesi) testi
Online - 7. Sınıf ek fiil testi
Online - 9. Sınıf masal - fabl testi
Online - 9. Sınıf bölgeler ve ülkeler testi
Online - 9. Sınıf ilk yerleşmeler, yerleşme tipleri ve beşeri yapı testi
Online - 9. Sınıf beşeri yapı, ilk yerleşmeler ve doku testi
Online - 5. Sınıf kökler ve ekler testi
Online - 10. Sınıf doğal afetlerin oluşum nedenleri, dağılışı ve nedenleri testi
Online - 6. Sınıf fen bilimleri yakıtlar testi
Online - 6. Sınıf fen bilimleri madde ve ısı testi
Online - 10. Sınıf food and festivals testi
Online - 10. Sınıf helpful tips testi
Online - 10. Sınıf travel testi
Online - 10. Sınıf traditions testi
Online - 11. Sınıf anlatım bozukluğu testi 1
Online - 10. Sınıf din felsefesi testi
Online - 10. Sınıf bilim felsefesi testi
Online - 10. Sınıf bilgi felsefesi testi
Online - 10. Sınıf milli edebiyat döneminde roman testi
Online - 10. Sınıf isim tamlaması testi
Online - 5. Sınıf yazım kuralları testi
Online - 5. Sınıf cümlede anlam testi
Online - 5. Sınıf ısı maddeleri etkiler testi
Online - 5. Sınıf ingilizce health testi
Online - 9. Sınıf zamir testi
Online - 9. Sınıf sıfatlar testi
Online - 9. Sınıf şiirde ahenk unsuları testi
Online - 10. Sınıf varlık felsefesi testi
Online - 11. Sınıf ingilizce future jobs testi
Online - 11. Sınıf ingilizce open your heart testi
Online - 11. Sınıf back to the life testi
Online - 11. Sınıf İngilizce hard times testi
Online - 11. Sınıf İngilizce what a life testi
Online - 11. Sınıf cumhuriyet dönemi romanı testi
Online - 11. Sınıf cümlenin öğeleri testi
Online - 11. Sınıf anlatım bozukluğu testi
Online - 10. Sınıf Türkiye'nin nüfus özellikleri testi
Online - 11. Sınıf edebiyatın sanat akımları ve toplumla ilişkisi testi
Online - 10. Sınıf Türkiye'de nüfus ve yerleşme testi
Online - 10. Sınıf Coğrafya doğal afetler ve toplum testi
Online - 10. Sınıf Coğrafya Türkiye'nin bitki varlığı testi
Online - 10. Sınıf Coğrafya göçlerin nedenleri ve sonuçları testi
Online - 10. Sınıf Türkiye'de toprak tipleri ve toprak kullanımı testi
Online - 10. Sınıf Coğrafya yerşekilleri ve kayaçlar testi
Online - 10. Sınıf Edat, bağlaç, ünlem testi
Online - 10. Sınıf cümle türleri konu testi
Online - 10. Sınıf anlatım bozukluğu konu testi
Online - 10. Sınıf Deneme konu testi
Online - 10. Sınıf Fiil (Eylem) konu testi
Online - 10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı hikaye testi 1
Online - 10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı hikaye testi
Online - 6. sınıf ingilizce occupations (meslekler) testi
Online - 10. Sınıf Tarih yeniçağda avrupa testi 1
Online - 10. Sınıf Tarih yeniçağda avrupa testi
4. Sınıf Food and Drinks Quiz Testi
Online - 11. Sınıf Felsefeye giriş ve bilgi felsefesi testi 2
Online - 11. Sınıf Felsefeye giriş ve bilgi felsefesi testi 1
Online - 11. Sınıf Felsefeye giriş ve bilgi felsefesi testi
Online - 11. sınıf varlık felsefesi testi
Online - 11. sınıf ahlak felsefesi testi
Online - 11. sınıf sanat felsefesi ve estetik testi
Online - 11. sınıf siyaset felsefesi testi
Online - 11. sınıf bilim felsefesi testi
Online - 8. sınıf Fen ve teknoloji teog 1. dönem sınavı testi
Online - 8. sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi teog 1. dönem sınavı testi
Online - 8. sınıf İnkılap tarihi ve atatürkçülük teog 1. dönem sınavı testi
Online - 8. sınıf İngilizce teog 1. dönem sınavı testi
Online - 8. sınıf Türkçe teog 1. dönem sınavı testi
Online - 10. Sınıf ekosistem ekolojisi testi 5
Online - 4. sınıf yaşadığımız yer testi 1
Online - 4. sınıf geçmişten geleceğe kültürümüz testi
Online - 10. Sınıf ekosistem ekolojisi testi 4
Online - 4. sınıf geçmişimi öğreniyorum değerlendirme testi
Online - 4. Sınıf üretimden tüketime teması testi
Online - 4. Sınıf kendimi tanıyorum değerlendirme testi
Online - 5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 5
Online - 5. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 4
Online - 7. sınıf matematik yaş problemleri testi
Online - 4. sınıf Türkçe cümlede anlam değerlendirme testi 1
Online - 4. sınıf Türkçe kelimede anlam testi 1
Online - 4. sınıf doğal sayılar değerlendirme testi 1
Online - 4. Sınıf matematik uzunluk ölçüleri testi 1
Online - 4. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözü Testi 1
Online - 4. sınıf Türkçe cümlede anlam değerlendirme testi
Online - 4. sınıf Türkçe isimler değerlendirme testi
Online - 4. sınıf Türkçe kelimede anlam testi
Online - 4. Sınıf Türkçe Ekler Testi
Online - 2. Sınıf Türkçe 2. dönem 2. değerlendirme testi
Online - 4. Sınıf matematik uzunluk ölçüleri testi


üst