Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Biyoloji Karasal ve Sucul Biyomlar Testi 1

• 1103 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 3. Ünite Karasal ve Sucul Biyomlar Testi Çöz

1

Karasal bir biyomun “çöl” olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisi öncelikli öneme sahiptir?


A) Ortalama yıllık yağış miktarının 250 mm’den az ve düzensiz olması
B) Bitki örtüsünün su depo edebilme kapasitesinin yüksek olması
C) Geniş yapraklı bitki türlerine çok az rastlanması
D) Seyrek yayılmış çalı formundaki bitki türlerinin çok olması
E) Bitki türlerinin su kıtlığına karşı kök sistemlerinin dallanmış olması


2

Aşağıdaki biyomlardan hangisi yağışların oluşmasında en fazla etki gösterir?


A) Okyanus
B) Çayırlık
C) Çöl
D) İğne yapraklı orman
E) Sulak alanlar


3

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe biyomlardaki komünitelerin içerdiği tür çeşitliliği azalır.
Bu durumu,
I. güneş ışınlarının geliş açısı,
II. ışık şiddeti,
III. sıcaklık değişimleri
faktörlerinden hangileri etkiler?


A) Yalnız I     B) Yalnız III    C) I ve II
D) II ve III    E) I, II ve III


4

Farklı bölgelere ait olan,
I. ılıman bölge çayırları,
II. ılıman bölge yaprak döken ormanları,
III. çöl
biyomlarında canlı çeşitliliğinin çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A) II – I – III    B) I – II – III    C) III – I – II
D) I – III – II    E) III – II – I5

Çöl ortamında yaşayan etli ve kalın gövdeli bitkiler su kıtlığına dayanabilmek için dört temel uyum mekanizması geliştirmişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uyum mekanizmalarından
biri değildir?


A) Suyun etkin bir şekilde saklanması
B) Yüzey / hacim oranını artırma
C) Yüksek su depolama kapasitesi
D) Yüksek sıcaklıklara karşı dayanma
E) Suyu çok hızlı bir şekilde bünyesine alabilme


6

online 9. sınıf biyomlar testi

Yukarıdaki grafik bir tatlı su biyomunda yer alan fotoototrof canlı sayısının derinliğe bağlı değişimini göstermektedir.
Buna göre,
I. Derinliğin arttığı bölgelerde oksijen konsantrasyonu azalır.
II. Su derinliğinin az olduğu kıyıya yakın bölgelerde canlı çeşitliliği fazladır.
III. Su derinliğinin 5 m’den fazla olduğu bölgelerde fotoototrof canlı yaşamaz.
yorumlarından hangileri yapılabilir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve II
D) I ve III      E) I, II ve III


7

Aşağıdakilerden hangisi biyomların yeryüzünde dağılımını etkileyen faktörlerden biri değildir?


A) Sıcaklık değişimleri
B) Yağış miktarı
C) Tüketici canlı sayısı
D) Yükselti
E) Işık şiddeti


8

online 9. sınıf biyomlar testi

Yukarıdaki iklim diyagramında yıllık ortalama sıcaklık ve yağış miktarına göre bazı biyom çeşitlerinin yayılış alanı görülmektedir.
Buna göre,
I. Kozalaklı orman ve ılıman kuşak ormanlarına düşen yıllık yağış miktarının sınırları benzerdir.
II. Yıllık ortalama düşen yağış miktarı aynı olan biyomlarda yıllık ortalama sıcaklığın yayılış alanı farklı olabilir.
III. Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış miktarındaki yayılışı aynı olan alanlar, farklı biyom tiplerini destekleyebilir.
yorumlarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III


9

– Bitki örtüsünü mısır, buğday ve arpa gibi bitki türleri oluşturur.
– İri vücutlu memeli hayvan türlerinin otlaması için uygun alanlardır.
– Toprak ortamının besin maddeleri bakımından zengin olması, bu alanların tarım alanları olarak kullanılmasına neden olur
– Birçok bitki türü düşük toprak nemine, yoğun güneş ışığına, güçlü rüzgârlara, kuraklığa ve aşırı soğuk kış aylarına uyum sağlamıştır.
Yukarıda bazı tipik özellikleri belirtilen karasal biyom çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) İğne yapraklı ormanlar
B) Tropikal yağmur ormanı
C) Çöl
D) Ilıman bölge çayırları
E) Ilıman bölge yaprak döken ormanları


10

Aşağıdakilerden hangisi karasal biyomlar ile ilgili doğru bir açıklama değildir?


A) Aynı iklim koşullarını paylaşan büyük ekosistem tiplerini içerir.
B) Sınıflandırmalarında özellikle bölgenin hayvan toplulukları etkilidir.
C) İklimsel klimaks sonunda ulaşılan ve kararlı bir yapı gösteren bitki komünitelerine sahiptir.
D) Bitki örtüsü tipine ve iklim koşullarına göre belirli hayvan türlerini barındırır.
E) Kendine özgü bir bitki örtüsü tipi vardır.


11

Sucul biyomlardaki tür çeşitliliğini suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, kıyıya uzaklık ve derinlik gibi bazı özellikleri etkiler. Aşağıdaki grafiklerde A ve B türlerinin sudaki tuz oranına göre birey sayılarındaki değişimi gösterilmiştir.

online 9. sınıf biyomlar testi

Buna göre,
I. Tuz oranı %1 olan su ortamında A türünün yoğunluğu B türünden fazladır.
II. A ve B türü için en ideal tuz oranı %2 ile %3 arasındadır.
III. B türü çok az ya da çok fazla tuz içeren sularda yaşayamaz
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II
D) I ve III     E) II ve III


12

Türkiye’de,
I. çayır,
II. okyanus,
III. iğne yapraklı orman
biyomlarından hangileri görülür?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve III     E) I, II ve III


üst