Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Coğrafya göçlerin nedenleri ve sonuçları testi

• 237 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Coğrafya göçlerin nedenleri ve sonuçları değerlendirme testi çöz.

1

I. Ekonomik sıkıntılar
II. Doğal afetler
III. Siyasi baskılar

Yukarıda verilenlerden hangileri göçlere neden olan doğal olaylardandır?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) I ve III.

2

Kavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bu kavimler çeşitli göç yolları izlemişlerdir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu göç yollarından biri değildir?

A) Avustralya      B) Uzak Doğu
C) Avrupa       D) Güneydoğu Asya
E) Sibirya

3

I. Tarım alanlarında makine kullanımının artması
II. Endüstriyel faaliyetlerin gelişmesi
III. Yeni maden yataklarının kullanıma açılması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin gerçekleştiği bölgeler göç almaktadır?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve II.
D) I ve III.      E) II ve III.

4

Göç alan yerlerde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda değişim yaşanır.

Kavimler göçü sonrasında bu alanlardaki değişimler en çok hangi kıtada görülmüştür?

A) Kuzey Amerika      B) Avrupa
C) Afrika      D) Güney Amerika
E) Okyanusya

5

Amerika Kıtası'nın keşfedilmesi ile bu kıtaya;
• siyasi baskılardan kaçmak,
• inançlarını özgürce yaşamak,
• ülkelerinde kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanmak amacıyla göçler olmuştur.

Bu durum hangi tip göç olarak ifade edilir?

A) Kavimler Göçü      B) Mübadele göçleri
C) Yeni Dünya Göçleri      D) Beyin göçü
E) İşçi göçleri

6

Amerika Kıtası'nın keşfedilmesi ile haritada verilen hangi yerden bu kıtaya göçler başlamıştır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

7

Mübadele göçleri ile ilgili olarak;
I. Siyasi sebeplere bağlı olarak yapılan göçlerdir.
II. Devletlerarası anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir.
III. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle yapılan göçlerdir.
IV. Ülkeler arasında gelişmişlik farkının artmasına neden olurlar.

verilenlerden hangileri söylenebilir?

A) I ve II.       B) I ve III.      C) I ve IV.
D) II ve IV.      E) III ve IV.

8

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.

9

I. II. Dünya Savaşı
II. Coğrafi Keşifler
III. Sanayi Devrimi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin işçi göçleri üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) II ve III.

10

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır?

A) Cezayir      B) Arjantin      C) Kanada
D) Kazakistan      E) Ukrayna

11

Aşağıda verilenlerden hangisi göç veren kırsal yerleşmelerde ortaya çıkan problemler arasında gösterilir?

A) Kültür çatışmaları yaşanır.
B) Tarım ve hayvancılıkta üretim kayıpları yaşanır.
C) Ormanlık alanlar tahrip edilerek yerleşmeye açılır.
D) Doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi artar.
E) Yerleşim alanlarının çevresinde gecekondu semtleri artar.

12

Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu, evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey gelişigüzel yapılmış gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İçlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı.

Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorundan bahsedilmektedir?

A) İşsizlik      B) Nüfus artışı
C) Plansız kentleşme      D) Çevre kirliliği
E) Konut yetersizliği

üst