Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Coğrafya yerşekilleri ve kayaçlar testi

• 345 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Coğrafya yerşekilleri ve kayaçlar değerlendirme testi çöz.

1

Granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alan ile ilgili olarak  aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?

A) Yağış rejimi düzenlidir.
B) Ortalama yükseltisi fazladır.
C) Doğal bitki örtüsü ormandır.
D) Volkanik topraklar bulunmaktadır.
E) Kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır.

2

Kimyasal tortul kayaçların yaygın olarak bulunduğu bir alanda aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin daha kolay oluşması beklenir?

A) Lapya     B) Falez     C) Peribacası
D) Kırgıbayır     E) Tombolo

3

Püskürük ve tortul kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğrarlar. Bu şekilde oluşan kayaçlara başkalaşım kayaçları denilmektedir.

Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi bu şekilde oluşmuştur?

A) Konglomera     B) Andezit     C) Gabro
D) Kumtaşı     E) Mermer

4

5

I. Boğaz vadiler
II. Polye ovaları
III. Delta ovaları

Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri kimyasal tortul kayaçların çözülmesi sonucunda oluşmuştur?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.     C) Yalnız III.
D) I ve II.     E) II ve III.

6

I. Volkanik Taşlar
II. Sel rejimli sular
III. Kimyasal Tortul Taşlar
IV. Metamorfik Kayaçlar

Yukarıda verilen faktörlerden hangileri peribacalarının oluşması üzerinde etkili olmuştur?

A) I ve II.     B) I ve III.     C) II ve III.
D) II ve IV.     E) III ve IV.

7

8

I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır.
II. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir.
III. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı dirençlidirler.

İç püskürük kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez?

A) Yalnız I      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.     E) II ve III.

9

Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır.

Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır?

A) Başkalaşım       B) Dış püskürük
C) İç püskürük      D) Fiziksel tortul
E) Organik tortul

10

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisinde kimyasal tortul kayaçların aşınması ile oluşan yer şekilleri diğerlerine göre daha yaygındır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.     E) V.

11

12

I. Elmas
II. Granit
III. Konglomera

Yukarıdaki kayaçların oluşumlarına göre doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

üst