Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Testi 1

• 1660 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji Kalıtımın Genel İlkeleri Ünitesi Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik Testi Çöz

1

Bezelyelerle yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtım esaslarını açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peter Michell
B) Hans Krebs
C) Gregor Johann Mendel
D) Melvin Calvin
E) Theodor Wilhelm Engelmann

2

Aynı anda havaya atılan iki paranın ikisinin de yazı gelme olasılığı kaçtır?

A) 1 / 2
B) 1 / 4
C) 3 / 4
D) 1 / 8
E) 3 / 8

3

A karakteri bakımından homozigot dominant genotipteki bir anne ile heterozigot genotipteki bir babanın çocuklarının genotipi,
I. AA
II. Aa
III aa
verilenlerden hangileri gibi olamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) II ve III

4

Mendel sarı tohum rengine sahip iki bezelyeyi çaprazladığında, oluşan bireyler arasında sarı ve yeşil tohumlu bezelyelerin olduğunu görmüştür.
Bu sonuca göre,
I. Sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskındır.
II. Çaprazlanan bireyler heterozigot genotiptedir.
III. Oluşan yeşil tohumlu bireyler homozigot çekinik genotiptedir.
ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

5

Aa bb Rr NN Hh genotipindeki bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır? (Genler bağımsız)

A) 2    B) 4    C) 8    D) 16    E) 32

6

Bezelyelerde aşağıda verilen gen çiftlerinden hangisi homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında yer almaz?

A) Mor çiçek geni – Beyaz çiçek geni
B) Sarı tohum geni – Yeşil tohum geni
C) Uzun gövde geni – Kısa gövde geni
D) Düzgün tohum geni – Yeşil tohum geni
E) Yuvarlak tohum geni – Buruşuk tohum geni

7

Fenotipi D, R, n, H olan bir canlının genotipi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Dd Rr nn HH     B) DD RR nn Hh
C) Dd RR nn HH    D) Dd Rr nn Hh
E) DD Rr Nn HH

8

Genotipi Ddss şeklinde olan bir bezelyenin kendileşmesi sonucu oluşan yavru döllerle ilgili,
I. Dört farklı fenotip oluşabilir.
II. ddss genotipinde bir bezelye oluşma ihtimali 1/4’tür.
III. Düzgün ve sarı tohumlu bir bezelye oluşamaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(D: düzgün, d: buruşuk; S: sarı, s: yeşil)

A) Yalnız II    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

9

Mor çiçekli ve sarı tohumlu bir bezelye bitkisinin genotipini öğrenmek için aşağıda genotipi verilen bireylerden hangisi ile çaprazlanması gerekir?
(M: mor, m: beyaz; S: sarı, s: yeşil)

A) MmSS    B) MMSS     C) MMss
D) MMSs     E) mmss

10

(Dişi) Mm Nn rr × Mm nn Rr (Erkek)
Yukarıdaki çaprazlama sonucunda m, N, r fenotipinde bir çocuğun doğma olasılığı nedir?

A) 1 / 4
B) 1 / 8
C) 1 / 16
D) 3 / 16
E) 3 / 32

11

aBC genotipindeki bir sperm hücresi ile aBc genotipindeki bir yumurta hücresinin döllenmesi ile oluşacak zigotun genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) aa Bb Cc    B) Aa BB Cc    C) aa BB CC
D) aa BB Cc    E) aa bb Cc

12

Aşağıda otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir.
otozomal çekinik
Soyağacındaki numaralı bireylerden hangilerinin genotipi tam olarak bulunamaz?

A) 1 ve 2    B) 1 ve 3    C) 2 ve 3
D) 2 ve 4    E) 3 ve 4

13

Kontrol çaprazlaması,
I. baskın,
II. eş baskın,
III. çekinik
fenotipteki bireylerden hangilerinin genotipini öğrenmek için yapılır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

14

Farelere ait soyağacı
Farelere ait yukarıdaki soyağacında taralı olan bireyler kahverengi tüylü, diğer bireyler siyah tüylüdür.
Buna göre;
I. Siyah tüy geni kahverengi tüy genine baskındır.
II. Taralı bireyler homozigot çekinik genotiptedir.
III. Taralı olmayan bireyler heterozigot genotiptedir.
yargılarından hangileri kesin olarak doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) I ve III
D) II ve III    E) I, II ve III

15

Çiçeklenme durumu aksiyal ve terminal olan iki bezelye
Çiçeklenme durumu aksiyal (A) ve terminal (a) olan iki bezelyenin çaprazlanması sonucu aksiyal çiçekli bir birey oluşmuştur. Buna göre numaralı bireylerin genotipi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  I II III
A) Aa aa Aa
B) AA Aa Aa
C) AA Aa AA ya da Aa
D) AA ya da Aa aa Aa
E) Aa aa AA

üst