Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mayoz - Eşeyli Üreme Testi 1

• 911 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mayoz - Eşeyli Üreme Testi Çöz

1

Eşeyli üremede,
I. bir yumurtanın bir sperm tarafından rastgele döllenmesi,
II. gamet oluşurken krossing over meydana gelmesi,
III. gamet oluşurken homolog kromozomların birbirinden ayrılması
olaylarından hangileri yeni kalıtsal varyasyonların oluşmasında etkilidir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III


2

Kraliçe ve erkek arıda gamet oluşumu sırasında,
I. krossing over,
II. DNA eşlenmesi,
III. kardeş kromatitlerin ayrılması,
IV. homolog kromozomların ayrılması
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, III ve IV
D) I, II ve III    E) II, III ve IV


3

mayoz bölünme profaz 1. aşama
Yukarıda mayoz bölünmenin profaz I evresinde gerçekleşen krossing over olayı şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre krossing over olayı ile ilgili,
I. Kardeş olmayan kromatitler arasında gerçekleşir.
II. Dört kromatitte de gen değişikliği olur.
III. Kromozomun nükleotit diziliminde değişikliğe yol açar.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve III    E) I, II ve III


4

Memeli bir canlıya ait eşey ana hücresinin mayoz I ve mayoz II bölünme evrelerinde,
I. DNA eşlenmesi,
II. iğ ipliği oluşumu,
III. sentromer bölünmesi,
IV. çekirdek bölünmesi
olaylarından hangileri ortak olarak gözlenir?

A) Yalnız II    B) I ve III    C) I ve IV
D) II ve III    E) II ve IV5

2n kromozomlu eşey ana hücresi
Şekilde gösterilen 2n kromozomlu eşey ana hücresinden mayoz bölünme sonucunda aşağıdaki gamet çeşitlerinden hangisinin oluşması beklenir?
 


6

Dişi bir memelide yumurta hücresi oluşup olgunlaşıncaya kadar gözlenen,
I. kromozom sayısının yarıya inmesi,
II. haploit hücrenin ikiye bölünmesi,
III. homolog kromozomlar arasında gen alış verişi yapılması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I - II - III    B) II - III - I    C) III - II - I
D) II - I - III    E) III - I - II


7

Farklı hücrelerde gerçekleşen,
I. homolog kromozomların ayrılması,
II. kromozomların hücrenin ekvator düzlemine tek sıralı olarak dizilmesi,
III. kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması
olaylarından hangileri hücre bölünmesinin çeşidini kesin olarak belirler?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) II ve III


8

Mayoz bölünmede kardeş kromatitlerin birbirlerinden ayrılıp karşı kutuplara gitmeye başladıkları evre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telofaz I   B) Anafaz II   C) Metafaz II
D) Anafaz I   E) Profaz II


9

Eşeyli üreyen türlerde kalıtsal çeşitliliğin ortaya çıkmasında,
I. vücut hücrelerinde mitoz bölünmenin görülmesi,
II. krossing over olayının gerçekleşmesi,
III. mayoz bölünme ile oluşan gametlerin rastgele döllenmesi
olaylarından hangileri etkili değildir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III


10

mayoz bölünme geçiren bir eşey ana hücre
Yukarıda mayoz bölünme geçiren bir eşey ana hücresinde bölünmenin bazı evreleri gösterilmiştir.
Buna göre bölünme evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) I – II – III – IV    B) I – IV – II – III
C) III – II – IV – I    D) I – II – IV – III
E) II – I – IV – III


11

26 homolog kromozom çiftine sahip bir erkek canlının meydana gelebilmesi için aşağıdaki gametlerden hangileri arasında döllenme olmalıdır?

A) (12 + X) ile (12 + Y)   B) (13 + X) ile (13 + Y)
C) (25 + X) ile (25 + Y)   D) (26 + X) ile (26 + Y)
E) (24 + X) ile (24 + Y)


12

Homolog kromozomlarla ilgili,
I. Biri anadan diğeri babadan gelen kromozomlardan oluşur.
II. Mayoz bölünme sırasında yan yana gelerek sinapsis yapar.
III. Karşılıklı lokuslarındaki genler aynı karakter üzerine etki eder.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I, II ve III


13

Bir insanda mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşturulurken aşağıdaki olaylardan hangisi
gerçekleşmez?

A) İğ ipliklerinin oluşumu
B) DNA replikasyonu
C) Tetrat oluşumu
D) Homolog kromozomların ayrılması
E) Sitoplazma bölünmesi sırasında orta lamel oluşumu


14

Mayoz bölünmeyle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

A) Mayoz I sonucu oluşan yavru hücreler haploittir.
B) Telofaz II’deki bir hücrenin kromozomları birbirinin homoloğudur.
C) Krossing over olayı profaz I’de gerçekleşir.
D) Mayoz I ve mayoz II arasında replikasyon olayı gerçekleşmez.
E) Mayoz bölünme sonucu oluşan gametlerde kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.


15

Bir hücrede mayoz bölünmenin profaz I evresinde 92 kromatit sayılıyorsa, bu hücredeki sentromer ve tetrat sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  Sentromer sayısı Tetrat sayısı
A) 46 46
B) 46 23
C) 23 46
D) 92 46
E) 92 23

üst