Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi 2

• 1138 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi Çöz

1

Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen,
I. replikasyon,
II. iğ ipliklerinin oluşumu,
III. sitokinez,
IV. kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması,
V. yeni çekirdek ve çekirdekçiğin oluşumu
olaylarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I – II – V – IV – III   B) II – I – III – V – IV
C) V – I – II – IV – III   D) I – II – IV – V – III
E) I – III – II – IV – V


2

Mitoz bölünmenin evreleri
Yukarıda mitoz bölünmeye ait evreler gösterilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II – IV – III – I    B) I – IV – III – II
C) I – IV – II – III    D) IV – III – I – II
E) IV – III – II – I


3

Eşeysiz üremeyle ilgili olarak,
I. Üreme sonunda oluşan bireylerin genetik yapıları aynıdır.
II. Çok sayıda birey oluşturulur ve hızlı bir üreme şeklidir.
III. Oluşan bireyler, ancak meydana gelebilecek bir mutasyon ile ata bireyden farklı özellikler kazanabilir.
IV. Oluşan bireylere mutlaka aynı oranda sitoplazma aktarımı olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve IV    C) II ve III
D) I, II ve III    E) II, III ve IV


4

Eşeysiz üremeyle ilgili,
I. Mayoz ve döllenme olayları görülür.
II. Temelini mitoz bölünme oluşturur.
III. Özellikler dölden döle değişmeden aktarılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III
D) I ve III    E) I, II ve III5

Hidra, bira mayası
Hidra, bira mayası gibi bazı canlılarda görülen tomurcuklanma olayının mitoz bölünmeden farklı olmasına,

I. DNA’nın eşlenmesi,
II. kromozom sayısının sabit kalması,
III. çekirdeğin erimemesi
olaylarının hangileri neden olmaktadır?

A) Yalnız II     B) Yalnız III     C) I ve II
D) II ve III     E) I, II ve III


6

Yetişkin bir insanın çeşitli vücut hücrelerinde gerçekleşen mitoz bölünme ile,
I. yaralanan deri kısımlarının onarılması,
II. sperm ana hücrelerinden spermlerin oluşması,
III. ölen sinir hücrelerinin yerine yenilerinin üretilmesi
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve III
D) I ve II     E) I, II ve III


7

Aşağıda verilen mitoz bölünmede görülen bazı olaylar ile bu olayların görüldüğü evrelerin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi – Anafaz
B) İğ ipliklerinin oluşumu – Metafaz
C) Çekirdek zarının erimesi – Profaz
D) Çekirdek zarı oluşumu – Telofaz
E) Sentromerin bölünmesi – Anafaz


8

Aşağıdakilerden hangisi kanserli hücrelerle ilgili olarak doğru değildir?

A) Hücrelerin zarındaki glikoproteinler değişir.
B) Hücrelerin mitoz bölünme hızı artar.
C) Hücrelerin fonksiyonları ve işlevleri değişir.
D) Hücrelerin metabolik özellikleri değişir.
E) Hücrelerin DNA ve çekirdekleri kaybolur.


9

mitoz bölünme anafaz evresiYanda mitoz bölünmenin anafaz evresini geçirmekte olan bir hayvan hücresi gösterilmektedir.
Bu evrede gerçekleşen kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilmesi,
I. tür içi genetik çeşitliliğin artırılması,
II. yavru hücrelerin ihtiyaç duyacakları sitoplazmanın paylaştırılması,
III. aynı özellikteki ve aynı miktardaki kalıtım maddesinin,
oluşacak iki yavru hücreye paylaştırılması amaçlarından hangilerine yönelik gerçekleşmektedir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II     E) II ve III


10

Mitoz hücre bölünmesinin metafaz evresinde 40 kromatit taşıyan bir hücrenin bölünmesiyle oluşan yavru hücrede kaç çift kromozom bulunur?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 40 E) 80


11

Hücre döngüsüne ait aşağıdaki evrelerden hangisinde karyokinez olayı tamamlanır?

A) İnterfaz    B) Profaz    C) Metafaz
D) Anafaz     E) Telofaz


12

Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmelerinde,
I. DNA’nın eşlenme,
II. iğ ipliklerinin oluşma,
III. sitokinezin gerçekleşme,
IV. çekirdek zarının oluşma
biçimlerinden hangileri farklılık gösterir?

A) I ve IV    B) I ve II    C) II ve III
D) II ve IV   E) II, III ve IV


13

İnsanda mitoz bölünme gerçekleşirken anafaz evresindeki bir hücrede kaç kromozom bulunur?

A) 46 B) 92 C) 23 D) 48 E) 96


14

Yüksek yapılı gelişmiş bitkilerde görülen vejetatif üreme sırasında aşağıdağki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Mitoz bölünme
B) Hücre farklılaşması
C) Rejenerasyon
D) Hücre sayında artış
E) Döllenme


15

mitoz bölünme evresiŞekilde, mitoz bölünme evrelerinden birini geçirmekte olan bir hücre gösterilmektedir. Bu evreden sonra gerçekleşecek evredeki olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA’nın kendini eşlemesi
B) Sitoplazma bölünmesi
C) Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi
D) İğ ipliklerinin yok olması
E) Sentrozomun eşlenmesi


üst