Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Türkiye'de nüfus ve yerleşme testi

• 395 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Türkiye'de nüfus ve yerleşme değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıda Türkiye'de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir.

• Taşeli Platosu
• Menteşe Dağlık Bölgesi
• Teke Platosu

Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşulları      B) Yer şekli özellikleri
C) Enlem dereceleri      D) Bakı özellikleri
E) Hidrografik özellikleri

2

Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir.

Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

3

Türkiye'de nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktadır.
Buna göre;
I. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az olması
II. Çatalca - Kocaeli Platosunun yoğun nüfuslu olması
III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması

verilen yerlerden hangilerinde nüfus yoğunluğu üzerinde doğal faktörler etkili olmuştur?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve III.      E) I, II ve III.

4

Aşağıdaki harita üzerinde nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler gösterilmiştir.

Bu yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun az olması üzerinde kuraklık daha fazla etkili olmuştur?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

5

Adana, Türkiye'de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirler arasında gösterilir.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Tarihi turizm mekanlarına sahip olması
B) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması
C) Ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması
D) Verimli tarım arazilerine sahip olması
E) İklim koşullarının elverişli olması

6

Aşağıda Türkiye'de nüfusun genel dağılışı hakkında bilgiler verilmiştir.

• Batı kesimleri doğusuna göre daha yoğun nüfuslanmıştır.
• İç kesimlerdeki düzlük alanlar engebeli alanlara göre daha yoğun nüfuslanmıştır.
• Genel olarak kıyılar iç kesimlere göre daha yoğun nüfuslanmıştır.

Bu durumun nedenleri arasında;
I. Kıyı kesimlerin ikliminin daha ılıman olması
II. Türkiye’nin batısında ekonomik faaliyetlerin daha çeşitli olması
III. İç kesimlerdeki düzlük arazilerde ulaşımın daha kolay olması

verilenlerden hangileri gösterilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve II.
D) II ve III.      E) I, II ve III.

7

Kent ve kır yerleşmelerini birbirinden ayırmak için çeşitli ölçütler kullanılmaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?

A) Nüfus miktarı
B) İklim özellikleri
C) Ekonomik faaliyet türü
D) Sosyal ve kültürel faaliyetler
E) Alt yapı ve çevre özellikleri

8

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu topraklar Dünya'nın en eski yerleşim alanları arasında yer almaktadır.

Bu durumun nedenleri arasında;
I. verimli tarım alanlarının bulunması,
II. ılıman iklim koşullarına sahip olması,
III. yer altı kaynakları çeşidinin fazla olması,
IV. doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

verilenlerden hangileri gösterilir?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.

9

Rize ve çevresinde yerleşme dokusunun dağınık olması üzerinde;

I. su kaynaklarının fazla olması,
II. tarım alanlarının dar olması,
III. mesken yapımında ahşap kullanımının yaygın olması,

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) II ve III.

10

I. Nüfusu 10.000'den fazladır.
II. Sağlık, eğitim, alt yapı gibi hizmetler gelişmiştir.
III. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
IV. Mesken yapımında kullanılan malzemeler doğal çevreden temin edilir.

Yukarıda verilenlerden hangileri kır yerleşmelerinin genel özellikleri arasında gösterilir?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.

11

İstanbul ve çevresinde nüfusun yoğun olması üzeride aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A) Sanayi faaliyetleri
B) Turizm faaliyetleri
C) Ulaşım imkanları
D) Madencilik faaliyetleri
E) İklim koşulları

12

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim alanının yıllar içerisinde büyümesine katkısı diğerlerinden daha fazladır?

A) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi
B) Milli parkların sayısının artması
C) Yer altı su rezervlerinin tükenmesi
D) Nadasa bırakılan toprakların artması
E) Dinamik nüfusun azalması

üst