Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Türkiye'de nüfusun dağılışı ve yerleşme testi

• 197 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Türkiye'de nerede ve nasıl yaşıyoruz konu testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri olduğu söylenemez?

A) Ulaşım olanakları                 B) Yer şekilleri
C) Toprak özellikleri                  D) Doğal bitki örtüsü
E) İklim koşulları

2

Türkiye'de yükseltinin fazla olduğu sahalarda iklim koşullarının zorlaşması, don olaylarının artması ve karın yerde kalma süresinin uzaması ve bu nedenlere bağlı olarak ulaşımın zorlaşmasından dolayı yerleşmeler oldukça azdır.

Paragrafta anlatılan duruma örnek olarak aşağıdaki yörelerden hangisi gösterilebilir?

A) Kırklareli yöresi            B) Rize yöresi
C) Muğla yöresi               D) Hakkâri yöresi
E) Konya yöresi

3

Türkiye'de yağışın dağılışı ile nüfusun dağılışı arasında paralellik söz konusudur. Yağış miktarının yeterli olduğu alanlar yoğun nüfusluyken yağışın azaldığı yerlerde nüfus daha seyrek olmaktadır.

Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde nüfusun seyrek olması sadece yağışın azlığı ile açıklanabilir?

A) Yıldız Dağları                B) Tuz Gölü ve çevresi
C) Menteşe yöresi             D) Biga yarımadası
E) Hakkâri ve çevresi

4

Türkiye’de dağlar genel hatlarıyla doğu-batı doğrultusunda uzandıkları için yerleşmeler de bu uzanışa paralellik göstererek, dağların arasındaki oluklara ya da çöküntü alanlarına kurulmuşlardır.

Aşağıda verilen dağ sıralarından hangisinde yukarıda anlatılan uzanışa uymayan bir yerleşme dağılışı söz konusudur?

A) Amanos Dağları                    B) Aydın Dağları
C) Doğu Karadeniz Dağları         D) Canik Dağları
E) Sündiken Dağları

5

Arazi eğiminin fazla olması yerleşmeleri sınırlandıran bir faktördür. Çünkü bu tür alanlarda tarımsal faaliyetler ve ulaşım zorlaşır. Bundan dolayı eğimli ve engebeli arazilerde yerleşmeler ve buna bağlı olarak nüfus azalır. Fakat, bu durum İç Anadolu'da yer yer çiğnenmiştir. İnsanlar İç Anadolu Bölgesi'nde, Tuz Gölü'nün kuzeyinde ve güneyinde bulunan yüksek dağ sıralarının eteklerine, nispeten eğimli ve engebeli arazilere yerleşmişlerdir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemli ticaret yollarına yakın yerler olması
B) Doğal bitki örtüsünün daha gür olması
C) Toprakların daha verimli olması
D) Tehditlere karşı savunulmalarının kolay olması
E) Su kaynaklarının daha fazla olması

6

Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de kış sıcaklık değerlerinin düşük ve kış mevsiminin süresinin uzun olduğu yerlerde nüfuslanma ve yerleşmeler bu durumdan olumsuz
yönde etkilenmektedir.

Buna göre, haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisi paragrafta anlatılan nedenden dolayı nüfuslanmanın olumsuz yönde etkilendiği bir alan özelliği gösterir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

7

İç Anadolu'da yapı malzemelerinin kerpiç, Karadeniz'de ahşap olmasında en etkili sebep nedir?

A) Nüfus yoğunluğu              B) Yer şekilleri
C) İdari yapısı                      D) Doğal çevre
E) Ekonomik etkinliği

8

Türkiye'de iklim koşullarının uygun olduğu alanlarda yerleşmenin daha yoğun olduğu görülür.
Buna göre, aşağıda verilen yörelerden hangisinde iklim koşulları uygun olduğu halde yerleşme yoğun değildir?

A) Bursa ve çevresi               B) Mersin ve çevresi
C) Antalya ve çevresi            D) Ordu ve çevresi
E) Muğla ve çevresi

9

Karstik araziler hem yer üstü suları bakımından fakir hem de tarım alanları sınırlı olan yerlerdir. Bunun yanısıra, karstik alanlar oldukça engebeli arazi yapısına da sahip yerlerdir.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde nüfusun ve yerleşmelerin az olmasının nedeni olarak karstik arazilerin varlığı gösterilebilir?

A) Biga yarımadası               B) Taşeli platosu
C) Haymana platosu            D) Karapınar yöresi
E) Kırklareli ve çevresi

10

Türkiye'de genel hatlarıyla dağların güney yamaçlarında kuzey yamaçlarına oranla yerleşmelerin daha fazla olduğu görülür.

Bu duruma neden olarak aşağıda verilenlerden hangisi gösterilebilir?

A) Doğal bitki örtüsü          B) Yağış miktarı
C) Bakı durumu                 D) Eğim derecesi
E) Toprak özellikleri

11

Bazı merkezlerin nüfuslanmasında ve gelişmesinde önemli ticaret yolları üzerinde bulunması ve bu tür yolların kesişim noktası üzerinde yer alması etkili olmuştur.

Aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfuslanmasında ve gelişmesinde paragrafta anlatılan durum etkili olmuştur?

A) Aydın            B) Çanakkale
C) Sinop           D) Artvin
E) Afyon

12

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerler zaman içinde göç alarak büyümüştür.

Aşağıda verilen yerlerden hangisinin nüfuslanmasında böyle bir süreçten geçildiği söylenebilir?

A) Gebze                B) Bodrum
C) Mersin               D) İzmit
E) Kırıkkale

üst