Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Türkiye'de toprak tipleri ve toprak kullanımı testi

• 356 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Türkiye'de toprak tipleri ve toprak kullanımı değerlendirme testi çöz.

1

Türkiye'de zonal toprak çeşidinin fazla olmasında;
I. kayaç yapısı,
II. iklim özellikleri,
III. volkanizma faaliyetleri

verilenlerden hangilerinin etkisinden söz edilir?

A) Yalnız I.    B) Yalnız II.    C) Yalnız III.
D) I ve III.    E) I ve II.

2

- Dünyanın en verimli yerli toprağı olarak bilinir.
- Dağ çayırlarının altında görülmektedir.
- Orta kuşağın yarı nemli iklimlerinde görülür.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde yaygın görülmektedir?

A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

3

- Kırmızı renkli toprak olarak bilinir.
- Genellikle kalkerli yapılar üzerinde oluşur.
- Demiroksitler bakımından zengin topraklardır.

Yukarıda özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terra - rossa     B) Çernezyom     C) Alüvyal
D) Laterit     E) Podzol

4

I. Terra rossa – maki
II. Kahverengi step – bozkır
III. Çernezyom - çayır

Yukarıda verilen Türkiye'de görülen toprak tiplerinden bazıları ve bu topraklar üzerinde yetişen doğal bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.     C) I ve II.
D) I ve III.     E) I, II ve III.

5

Türkiye'de toprak örtüsü kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden biri yer şekillerinin eğim durumudur. Eğimli alanlarda toprak örtüsü kalınlığı düz alanlara göre genelde azdır.

Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde toprak örtüsü kalınlığının diğerlerine göre daha az olması beklenir?

A) Çukurova
B) Ergene ovası
C) Çarşamba ovası
D) Menteşe yöresi
E) Şanlıurfa platosu

6

Benzer iklim koşullarının görüldüğü yerlerin toprak türleri de benzerlik gösterir.

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangilerinin toprak türleri daha fazla benzerlik gösterir?

A) I ve II.     B) I ve III.     C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.

7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan zonal topraklardan değildir?

A) Laterit
B) Terra - Rossa
C) Kahverengi orman
D) Çernezyom
E) Kestane renkli bozkır

8

• Çarşamba
• Çukurova
• Silifke
• Bafra

Yukarıda verilen alanlarda yaygın olarak görülen toprak türü hangisidir?

A) Kolüvyal
B) Alüvyal
C) Podzol
D) Çernezyom
E) Kahverengi orman

9

I. Turunçgil
II. Fındık

Yukarıda verilen tarım ürünleri yaygın olarak hangi topraklar üzerinde yetişmektedir?

10

Türkiye'de toprak sadece tarımda değil sanayi alanında da geniş bir kullanıma sahiptir. Birçok sanayi faaliyetinin hammaddesi topraktır.

Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde hammadde olarak toprak kullanılmaz?

A) Seramik fabrikası
B) Cam fabrikası
C) Kiremit fabrikası
D) Tuğla fabrikası
E) Lastik fabrikası

11

Aşağıda verilen topraklardan hangisi üzerinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır?

A) Alüvyal
B) Terra rossa
C) Çernezyom
D) Kahverengi orman
E) Kestane renkli bozkır

12

• Eski göl tabanlarında oluşan topraklardır.
• Genellikle Tuz Gölü çevresinde görülmektedir.
• Tarımsal faaliyetlerin yapılmasına elverişli değildir.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türü hangisidir?

A) Alüvyal
B) Kolüvyal
C) Tuzlu toprak
D) Killi toprak
E) Kireçli toprak

üst