Menu

TEST : Online - 10. Sınıf hazır gıdalar ve temizlik maddeleri testi

• 251 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf hazır gıdalar ve temizlik maddeleri konu testi çöz.

1

I. Hazır gıdaların pratik ve çekici gelmesi
II. Hazır gıdaların gelişen teknoloji ile doğal gıdalardan daha sağlıklı olması
III. Hazır gıdaların çeşitliliği
Günümüzde hazır gıdaların kullanımının yaygınlaşması yukarıdakilerden hangileri ile ilgilidir?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

2

Aşağıdakilerden hangisi yapay bir gıda sayılmaz?

A) Çikolata                B) Meyve suyu
C) Margarin              D) Fındık
E) Patates cipsi

3

Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdaların üretimi sırasında kullanılan temel maddelerden değildir?

A) Koruyucular
B) Tatlandırıcılar
C) Katalizör
D) Boyalar
E) Emülsiyonlaştırıcılar

4

I. Dayanma süresini artırma
II. Isıl işlem kullanma
III. Sütteki faydalı bakterileri ve bakterilerin ürettiği enzim ve vitaminleri tahrip etme
Yukarıdakilerden hangileri süte uygulanan UHT işleminin özelliklerindendir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

5

Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı maddelerinin zararlarından değildir?

A) Üretilmeleri sırasında içlerine katılan gıda boyaları ve kimyasalların kanserojen olması
B) Obeziteye neden olma
C) Raf ömürlerinin uzun olması
D) Çocuklarda gelişim sürecini yavaşlatma
E) Yetişkinlerde şeker, kalp ve damar hastalıklarına neden olma

6

I. Normal koşullarda tek başına tüketilmez.
II. Gıdanın tat, koku ve görünüşünü düzeltmek veya korumak amacıyla kullanılır.
III. E numara sistemi ile sınıflandırılır.
Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddeleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

7

Sabun molekülü ile ilgili;
I. Üretimlerinde bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanılır.
II. Yağ asitlerinin KOH ile tepkimesinden sert sabunlar elde edilir.
III. Yumuşak sabunların yapısında sodyum (Na+) iyonu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) I ve III          E) II ve III

8

Deterjan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yüzey aktif maddedir.
B) Doğal yağlardan elde edilir.
C) Bazik karakterlidir.
D) Kir çözücü anlamına gelmektedir.
E) Yağları ve kirleri çözerek suya aktarır.

9

I. Sert ve yumuşak sularda köpürürler.
II. Bitkisel ya da hayvansal yağ içerirler.
III. Polar ve apolar uçlar içerirler.
Yukarıdakilerden hangileri sabun ve deterjanlar için ortak özellik değildir?

A) Yalnız II            B) I ve III
C) I ve II               D) II ve III
E) I, II ve III

10

I. Ortam havasının dezenfeksiyonu
II. Suyun sterilizasyonu
III. Ev temizliği
Yukarıdakilerden hangileri UV ile sterilizasyonun kullanım alanlarındandır?

A) Yalnız I           B) I ve II            C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III

11

Aşağıdakilerden hangisi pastörizasyon ve UHT yöntemi arasındaki farklardandır?

A) Uygulama sıcaklığı ve dayanma süresi
B) Isıl işlem kullanma
C) Faydalı bakterilere, enzim ve vitaminlere zarar verme
D) Süte uygulanabilme
E) Gıda sanayinde kullanım sıklığı

12

Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda temizlik malzemeleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre, bu kutucuklarda yazılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

13

Tuğba; öğretmenin sorduğu hazır gıdalar ile ilgili;
I. Pastörizasyon yönteminde sütün içindeki tüm mikroorganizmalar ölür.
II. UHT sütün raf ömrü, pastörize sütten daha uzundur.
III. Pastörize sütün besin değeri UHT süte oranla daha yüksektir.
IV. Hazır gıdalar, doğal gıdalardır.
V. Kent nüfusunun artması hazır gıdalara olan gereksinimi artırmıştır.
cümlelerini sıralıyor.
Buna göre, Tuğba'nın yazdığı cümlelerden kaç tanesi doğrudur?

A) 1     B) 2    C) 3     D) 4     E) 5

14

I. Gıdaların görünüşünü iyileştirmek
II. Gıdanın lezzet yapısını iyileştirmek
III. Üründe mikrobiyal gelişmeleri artırmak
Yukarıdakilerden hangileri gıda katkı maddelerinin kullanım amaçlarındandır?

A) Yalnız III      B) I ve II      C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

15

Potasyum bromat ekmek yapımında ve unlu mamüllerde hacmi artırmak ve ekmeğin rengini beyazlatmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesidir.
Buna göre, günlük hayatın vazgeçilmezi olan ekmeği alırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Ekmeği bayatlamadan tüketmek
B) Ekmeği yemeklerle birlikte tüketmek
C) Beyaz ekmekten uzak durmak
D) Ekmek poşetinin üzerinde "Katkı maddesi içermez" uyarısını görmeden ekmeği satın almamak
E) Ekmek tüketmeyi terk etmek

16

I. Sabunlar her suda çözünemez. (D) (Y)
II. Sabunlar sert sularda çökelek oluşturur. (D) (Y)
III. Sabunun kimyasal yapısı çamaşır suyuna benzer. (D) (Y)
IV. Sabun molekülünün kuyruk kısmı apolardır. (D) (Y)
V. Deterjanlar yağ lekelerini sökemez. (D) (Y)
Yukarıda her cümlenin sonunda doğru (D) ve yanlış (Y) sembolleri bulunmaktadır.
Buna göre, bu cümleleri okuyan bir öğrenci kaç tanesini yanlış (Y) olarak işaretler?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

17

Aşağıdakilerden hangisi temizlik malzemesi olarak kullanılmaz?

A) Beyaz sabun
B) Çamaşır sodası
C) Deterjan
D) Gliserin
E) Arap sabunu

18

Yukarıda formülü verilen temizlik malzemesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yüzey aktif maddedir.
B) Birinci kısım apolar uçtur.
C) İkinci kısım suda çözünür.
D) Kir ile ikinci kısım etkileşir.
E) İkinci kısım baş, birinci kısım kuyruktur.

19

Yağ asitlerinin NaOH ile tepkimesinden elde edilen tuzlar ile ilgili;
I. Sulu çözeltileri elde kayganlık hissi uyandırırlar.
II. Yağda ve suda çözünen uçları vardır.
III. Sert sularda iyi çözünürler.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) I ve III      C) I ve II
D) II ve III      E) I, II ve III

20

Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin temizleme gücü suların yumuşak ya da sert olma özelliğine bağlı değildir?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve III          E) II ve III

üst