Menu

TEST : Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon testi 1

• 365 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon konu testi çöz.

1

Yukarıda verilen maddelerin görünümleri ile ilgili kaç tanesi yanlıştır?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

2

Parçacık boyutu 10–6 m'den büyük olan karışımlar ile ilgili;
I. Özelliği her yerinde aynıdır.
II. Partiküller gözle ya da ışık demetinde görülebilir.
III. Süspansiyon olarak adlandırılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) II ve III       E) I, II ve III

3

I. Sabun köpüğü
II. Musluk suyu
III. Şekerli su
Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinde parçacık boyutu 10–9 metre ile 10–6 metre arasında yer almaktadır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) II ve III       E) I, II ve III

4

Aşağıda verilen karışım türlerinden hangisi çamurlu su ile aynı tür karışıma örnektir?

A) Krema       B) Ayran       C) Jöle
D) Boya           E) Sabun köpüğü

5

İrem'in elindeki balonların üzerinde yazılanlardan kaç tanesi heterojen karışım örneğidir?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

6

I. Homojen olma
II. Birden fazla atom içerme
III. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılma
Yukarıdaki ifadelerden hangileri sadece karışımlara aittir?

A) Yalnız I       B) Yalnız III       C) I ve II
D) I ve III        E) II ve III

7

Koloit karışımlar ile ilgili,
I. Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşur.
II. Dağılan tanecikler karışım üzerine gönderilen ışığı saçarlar.
III. Homojen karışımlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II       B) Yalnız III       C) I ve II
D) II ve III        E) I, II ve III

8

Çıplak gözle bakıldığında homojen gibi görünmesine karşın mikroskopla bakıldığında heterojen olduğu gözlenen maddeler vardır.
Buna göre;
I. Benzin–su
II. Kan
III. Hava
yukarıda verilen maddelerden hangileri için bu açıklama doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) I ve III           E) II ve III

9

Süspansiyon halinde bulunan bir karışım ile ilgili;
I. Özelliği her yerinde aynı değildir.
II. Yapısında çözücü ve çözünen maddeler bulunur.
III. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

10

Emülsiyon halinde bulunan bir karışım ile ilgili;
I. Tüm bileşenleri sıvıdır.
II. Homojen ya da heterojen olabilir.
III. Bileşenleri arasında sabit bir oran vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız III       C) II ve III
D) I ve II        E) I ve III

11

I. Böcek öldürücü spreyler
II. Baca dumanları
III. Havadaki toz
Yukarıda verilen maddelerden hangileri aerosol karışıma örnektir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III       E) I, II ve III

12

Aşağıda verilen karışım–tür eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) I – e       B) II – b       C) III – c
D) IV – a       E) V – d

13

Işık kaynağından çıkan ışınlar X sıvısından geçirildiğinde görünmezken, Y sıvısından geçirildiğinde her yöne dağıtıldığından kolaylıkla görülebiliyor.
Buna göre;
I. X sıvısı homojendir.
II. Y sıvısı koloidal bir karışımdır.
III. Y sıvısı heterojendir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

14

X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
- X – Y karışımı aerosol oluşturmaktadır.
- Y – Z karışımı süspansiyon oluşturmaktadır.
Buna göre;
I. X maddesi gazdır.
II. Y maddesi sıvıdır.
III. Z maddesi katıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III        E) I, II ve III

üst