Menu

TEST : Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon testi

• 419 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf heterojen karışımlar ve homojenizasyon konu testi çöz.

1

Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Emülsiyonlar sıvı – sıvı heterojen karışımlardır.
B) Emülsiyonların fazları gözle görülebilir.
C) Duman, gözden kaybolan fazın katı, görünen fazın gaz olduğu bir koloit karışım örneğidir.
D) Süspansiyon, katı – sıvı homojen karışımdır.
E) Zeytinyağı – su karışımı emülsiyona örnektir.

2

I. Homojen olma
II. Bileşenlerinin katı ve sıvı halde olması
III. Saf olmama
Yukarıdaki özelliklerden hangileri süspansiyon ve çözeltiler için her zaman ortaktır?

A) Yalnız I      B) Yalnız III      C) I ve II
D) I ve III        E) II ve III

3

Kimya öğretmeni Cüneyt, öğrencileri için "Heterojen Karışımlar" konusuyla ilgili bir kavram haritası hazırlamıştır. Fakat tabloda örnekleri yazarken bir karışıklık yapmıştır.

Buna göre hangi iki örneğin yeri değiştirilirse kavram haritası düzeltilmiş olur?

A) I ve II       B) I ve III       C) II ve III
D) III ve IV       E) I ve IV

4

Aerosol ile ilgili;
I. Bileşenleri katı-gaz halinde olabilir.
II. Dağılan fazı sıvı olabilir.
III. Dağıtan fazı gazdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III        E) I, II ve III

5

Heterojen karışımlarda homojenliği sağlamak üzere kullanılan kimyasallar ile ilgili;
I. Emülgatör adını alırlar.
II. Örnek olarak yağ asitleri, lesitin, balmumu verilebilir.
III. Faz ayrılmasını engeller.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
D) II ve III           E) I, II ve III

6

Aşağıdaki maddelerden hangisi heterojen karışım değildir?

A) Metal para        B) Mürekkep        C) Duman
D) Ayran             E) Toprak

7

Aşağıdaki karışım türlerinden hangisi heterojen karışıma örnek verilemez?

A) Koloit        B) Süspansiyon        C) Çözelti
D) Emülsiyon        E) Aerosol

8

I. Sis ve bulutta dağılan faz sıvı haldedir.
II. Mayonezde dağıtıcı faz sıvı haldedir.
III. Şekerli su karışımında dağılan faz katı haldedir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II         C) I ve III
D) II ve III         E) I, II ve III

9

I. Duman
II. Süt
III. Süzme bal
IV. 18 ayar altın
Yukarıdakilerden hangileri heterojen karışımdır?

A) Yalnız I        B) Yanlız III        C) I ve II
D) III ve IV        E) I, II ve IV

10

I. Farklı iki maddeden birinin katı, diğerinin sıvı halinin karıştırılması
II. Farklı iki sıvının karıştırılması
III. Farklı iki maddeden birinin sıvı, diğerinin gaz halinin karıştırılması
Yukarıdaki karışımlardan hangilerinin heterojen yapılı olacağı kesin değildir?

A) Yalnız III        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

11

I. Benzin-su
II. Limon suyu–şeker
III. Tebeşir tozu-su
Yukarıdaki karışımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

12

X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X ile Y'nin oluşturduğu karışım emülsiyondur.
– X ile Z'nin oluşturduğu karışım süspansiyondur.
Buna göre, X, Y ve Z maddelerinin fiziksel halleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

13

Yukarıda verilen kavram haritasındaki numaralı boşluklara aşağıdakiler uygun olarak yazılırsa hangi seçenek boşta kalır?

A) Jöle       B) Emülsiyon       C) Naftalin
D) Aerosol         E) Süspansiyon

14

Süspansiyon özelliği gösteren bir karışım oluşturulmak isteniyor.
Buna göre bileşenler,
I. Katı ve sıvı fiziksel hallerine sahip olmalı
II. Sıvı ve gaz fiziksel hallerine sahip olmalı
III. Birbirleri içerisinde çözünmemeli
yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III

15

Aynı şartlardaki X, Y, Z ve T arı maddelerinden oluşan karışımların sınıflandırılması aşağıdaki gibidir.
– X + Y karışımı: Emülsiyon
– Y + Z karışımı: Süspansiyon
– X + T karışımı: Çözelti
Buna göre,
I. Y'nin fiziksel hali sıvıdır.
II. T'nin fiziksel hali katıdır.
III. X ile Z'nin fiziksel halleri farklıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III

16

I. Bulut: Çözücü ve çözüneni gaz olan çözeltidir.
II. Köpük: Çözücü ve çözüneni sıvı olan çözeltidir.
III. Deodorant: Çözücü ve çözüneni katı olan çözeltidir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II        B) I ve III        C) II ve III
D) I ve II         E) I, II ve III

17

X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– Y katısı, X sıvısında çözünmemektedir.
– X sıvısı ile Z sıvısı karıştırıldığında emülsiyon oluşmaktadır.
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
I. X ile Y karışımı süspansiyon olabilir.
II. X ile Z'nin oluşturduğu karışımda faz ayrımı gözlenir.
III. X ile Z'nin oluşturduğu karışımda dağılan faz ile dağıtan faz aynı fiziksel haldedir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
D) II ve III           E) I, II ve III

18

I. Türk kahvesi
II. Deniz suyu
III. Köpük
IV. Lehim
V. Kolonya
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi heterojen karışımdır?

A) 1       B) 2       C) 3       D) 4       E) 5

19

Bir sıvının veya katının gaz içinde dağılması ile oluşan heterojen karışımlara ......................... denir.
Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?

A) Çözelti        B) Emülsiyon        C) Süspansiyon
D) Aerosol        E) Alaşım

üst