Menu

TEST : Online - 10. Sınıf isim tamlaması testi

• 529 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf isim tamlaması değerlendirme testi çöz.

1

Hayatımda bu kadar çok lokomotifi bir arada görmedim. (II) Meğer ne çok çeşidi varmış! (III) Ben eskiden onların hepsini birbirinin eşi, benzeri sanırdım. (IV) Bir silindir, bir baca, bol bol duman ve yüzü gözü simsiyah insanlar. (V) Ayrıca muntazam aralıklarla çıkan gürültülü bir homurtu…

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


2

Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi
                  I
Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken
                                    II
Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben
                 III       IV
Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi
      V

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tamlayanı düşmüş isim tamlamasına örnek olamaz?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


3

Belki rüyalarındır bu taze açmış güller
                                      I
Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde
               II                       III
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde
                                            IV
Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner
          V

Bu dizelerde numaralanmış bölümlerin hangileri isim tamlamasıdır?

A) Yalnız I.     B) I ve II.     C) II ve III.
D) III ve IV.     E) III, IV ve V.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor.
B) Edebiyat, hayat ile ilgili olduğundan bilim ve teknolojiden de söz etmelidir.
C) Çoğumuz, bilimin tadını çıkarmak için gereken azıcık çabayı dahi göstermiyoruz.
D) İnsanın insandan esirgediği insaniyet, binlerce insanın açlıktan ölmesine yol açıyor.
E) Unutulmamalı ki özünü unutan, ondan uzaklaşan, kendini kaybeder.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan isim tamlamasının tamlayanı cümle biçimindedir?

A) Kayak merkezlerine binlerce turist geliyor.
B) Uludağ, Bursa'nın otuz altı kilometre güneyindedir.
C) Gül; sevginin, zarafetin, masumiyetin sembolüdür.
D) Hikâye "Ve ardından ne oldu?" sorusuna cevaptır.
E) Kış sporlarının kalbi şimdi Erzurum'da atıyor.


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?

A) Tanzimat şiirinde söyleyişten çok, fikir önem kazanmıştır.
B) Nazımda ve nesirde tasvir bu edebiyatın esasını teşkil eder.
C) Bu şairlerin ihmal ettiği ahenk, Şahabettin'de önemli bir yer tutar.
D) Namık Kemal'deki soyut fikirler Akif'te somut bir şekil almıştır.
E) Eski edebiyatımızda bu kadar geniş yazılmış bir manzume yoktur.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

A) İnsan şimdi yüz yıl önceye göre daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor.
B) Bir gemi kaptanı, bulunduğu yeri ancak enlem ve boylamını biliyorsa belirleyebilir.
C) Bilim, tutarlılık ölçütüne bağlı bir sınama ve yanılma sürecidir.
D) Hidrojen tamamen tüketildiğinde Güneş de soğuyarak bir demir yığınına dönüşecek.
E) Dünya'nın yapısı ve bileşenleri hakkında kesin bir görüş ortaya koymak oldukça zordur.


8

Seydi Ali Reis’in Mir'atü'l-Memâlik adlı meşhur eserinde
                    I
bir dörtlüğünü kaydettiği türkü şöyledir:
"Deniz üstünde yürürüz
         II
Öcümüz komaz alırız
Düşmanı arar buluruz
Bize Hayreddinli derler"
Barbaros'a bağlı, Akdeniz'deki büyük zaferlere iştirak eden
                                                    III
Türk denizcilerinin ruhunu bu dizeler ne güzel dile getiriyor.

Bu parçada numaralanmış isim tamlamalarının türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Belirtili - belirtisiz - belirtili
B) Belirtili - belirtisiz - zincirleme
C) Belirtisiz - belirtili - zincirleme
D) Zincirleme - belirtili - belirtisiz
E) Zincirleme - belirtili - belirtili


9

Hüseyin Rahmi anlatıyor:
"Yusuf Razi Bey bana bir gün, sen sinema makinesi gibisin, demişti. Hakikaten öyleyimdir. Kırk senelik olaylar daha dün gibi aklımdadır. Geceleri geçmiş senelerin âdetlerini, usullerini, hadiselerini gözümün önünden geçirir, koltuğumda veya yatağımda kendi kendime eğlenirim."

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği vardır?

A) Tamlananın düştüğü belirtili isim tamlaması
B) Tamlananın birden fazla olduğu belirtili isim tamlaması
C) Tamlayan ile tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim tamlaması
D) Tamlayanı cümle hâlinde olan belirtisiz isim tamlaması
E) Tamlayanı ile tamlananı arasına birden fazla sözcüğün girdiği belirtili isim tamlaması


10

Az yiyerek bir ya da iki ayda birkaç kilo kilo verile-
                                                I
bilir. Ne yazık ki çoğu insan, vermeleri gereken kilo mik-
                              II
tarı 10 veya 20 olana dek ciddi bir perhize başlamıyor.
                                             III
Bu aşamaya gelindiğinde de bir hekime ya da bir beslen-
        IV
me uzmanına başvurmaktan başka yapacak bir şey
       V
kalmamış oluyor.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisi isim tamlamasıdır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


11

Türk halk edebiyatı ile divan edebiyatı, yüzyıllar boyunca
                                         I
birbirine komşu nehirler gibi uzanmıştır. Tanzimat edebiyatı
                                                                     II
yazarları, ikisi de Türk kültürünün bağrından akan bu iki nehir arasında bir kanal açmaya çalışırlar. Nesirde bunu kısmen başarırlar. Şiirde de bazı denemeler yapılırken araya Servetifünun edebiyatı ve estetiği girer.
                                              III
Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangileri belirtisiz isim tamlamasıdır?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve III.      E) II ve III.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm isim tamlaması değildir?

A) Termal turizm merkezi olan Sivas, zengin su kaynaklarına sahiptir.
B) Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı.
C) Kalelerinin bolluğu, Çanakkale'nin tarih boyu stratejik bir kent olduğunu anlatmaya yetiyor.
D) Aspendos Antik Tiyatrosu, yaz aylarında çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
E) Anadolu Yakası'nın Boğaz kıyılarındaki vapur iskeleleri küçük meydanlara açılıyor.


üst