Menu

TEST : Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma testi 1

• 364 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf karışımlar, karışımları ayırma konu testi çöz.

1

I. Şekerli su
II. Alkollü su
III. Zeytinyağlı su
Yukarıda verilen karışımları bileşenlerine ayırmak için hangilerinde öz kütle farkından yararlanılarak ayırma yapılır?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) II ve III       E) I ve III

2

I. Demir tozu, zeytinyağı, su
II. Yemek tuzu, naftalin, su
III. Kum, etil alkol, su
Yukarıda verilen madde karışımlarından hangileri sırasıyla süzme ve ayırma hunisi kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II        E) I ve III

3

I. Basit damıtma
II. Ayırma hunisi
III. Süzme
Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri sıvı–katı karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılabilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) I ve III
D) I ve II       E) II ve III

4

Ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilen iki bileşenli karışım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bileşenlerinin öz kütleleri faklıdır.
B) Heterojendir.
C) Emülsiyondur.
D) Çözeltidir.
E) Bileşenlerinin fiziksel halleri aynıdır.

5

X: Su ile karıştırılıp süzüldüğünde süzüntü içerisinde bulunur.
Y: Su ile karıştırıldığında üstte toplanır.
Bazı özellikleri verilen X ve Y maddeleri ile ilgili;
I. Y, suda çözünemeyen saf bir sıvıdır.
II. Y, süzme ile ayrılabilir.
III. X, suda çözünemeyen bir katıdır.
yargılarından hangileri doğru olamaz?

A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III

6

X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X ile Y karışımı kristallendirme ile ayrılmaktadır.
– Y ile Z karışımı ayrımsal damıtma ile ayrılmaktadır.

Buna göre, X, Y ve Z ile ilgili;
I. X ile Z karışımı ayırma hunisiyle ayrıştırılır.
II. X ile Y karışımı basit damıtma yöntemiyle de ayrıştırılabilir.
III. Y ile Z karışımı elek ile de ayrılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II      B) Yalnız III      C) I ve II
D) I ve III        E) II ve III

7
Oda koşullarında hazırlanan karışım Ayırma yöntemi
X Dekantasyon
Y Ayrımsal damıtma
Z Diyaliz

Yukarıdaki tabloda iki karışandan oluşan maddelerin ayrılabilme yöntemleri verilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z karışımlarından hangileri, fiziksel halleri farklı olan karışanlar ile hazırlanmıştır?

A) Yalnız X      B) X ve Z      C) Y ve Z
D) X ve Y        E) X, Y ve Z

8

Yukarıdaki düzenek, kaynama sıcaklıkları sırasıyla 58°C, 70°C ve 100°C olan X, Y ve Z saf sıvılarından oluşan homojen karışımın ayrımsal damıtma ile ayrıştırılmasına aittir.

Buna göre, sıcaklığın 80°C de sabit kaldığı zaman aralığında damıtma kabında kalan ve toplama kabında toplanan sıvılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Damıtma kabı Toplama kabı
A) X, Y Z
B) Y X,Z
C) Y, Z X
D) Z X, Y
E) X Z, Y
9

Saf X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
– X ile Z karışımı kristallendirme ile bileşenlerine ayrılmaktadır.
– Y ile Z karışımı ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılmaktadır.
Buna göre, X, Y ve Z maddeleri ile ilgili;
I. X ile Y aynı fazlardadır.
II. X ile Z farklı fazlardadır.
III. Y ile Z farklı fazlardadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III          E) II ve III

10

Aşağıda bazı karışım örnekleri ve karışımları bileşenlerine ayırma yöntemi karşılarında verilmiştir.

Buna göre, hangi ayırma yöntemi uygun verilmiştir?

A) Yalnız III       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

11

Su içerisine atılan kum + şeker karışımını ayırmada kullanılan yöntem aşağıda verilen karışımlardan hangisini ayırmada kullanılabilir?

A) Demir tozu + talaş tozu               B) Alkol + su
C) Şeker + tuz                                D) Kum + tebeşir tozu
E) Tebeşir tozu + tuz

12

X maddesi suya atıldığında Y çözeltisi ve suyun üstünde yüzebilen Z katısı oluşmaktadır.
Buna göre,
I. X bir karışımdır.
II. Karışıma önce süzme, sonra basit damıtma uygulandığında sırasıyla Z ve Y elde edilir.
III. Z katısının yoğunluğu, suyunkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III           E) I, II ve III

üst