Menu

TEST : Online - 10. Sınıf polimerler, kozmetikler, ilaçlar, kırtasiye malzemeleri testi

• 187 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf polimerler, kozmetikler, ilaçlar, kırtasiye malzemeleri konu testi çöz.

1

Polimerleşme olayı ile ilgili;
I. Polimeri oluşturan başlangıç maddesine monomer denir.
II. Polimer içinde tekrarlanan birime mer denir.
III. Polimer, monomerinin kimyasal özelliklerini gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve II          E) I, II ve III


2

Polistiren (PS) bileşiği ile ilgili;
I. Doğal polimerdir.
II. Çatı kaplamacılığında ve çiçek saksılarının yapımında kullanılır.
III. Monomeri stirendir.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II
D) I ve III         E) II ve III


3

Günlük hayatta ambalaj malzemesi, poşet ve torba yapımında, telefon kablolarının yapımında kullanılan bir polimerdir. Monomerinin adı da etilen olan bu polimer aşağıdakilerden hangisidir?

A) PVC                       B) Polietilen
C) Polistiren                D) Politetrafloreten
E) Polikloretilen


4

I. Yapışmaz tava yapımı
II. Saklama kabı yapımı
III. Kapı, pencere yapımı
IV. Çimento yapımı
V. Çatı kaplama
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi polimer kullanım alanlarındandır?

A) 1      B) 2      C) 3       D) 4       E) 55

tepkimesi ile ilgili;
I. Monomer ikili bağ içerir.
II. Oluşan ürün, reaktife göre daha sert ve dayanıklıdır.
III. Ürün farklı tür monomerlerin tekrarından oluşmuştur.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve III           E) II ve III


6

Kozmetik ürünler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal ya da yapay olabilirler.
B) Aşırı kullanımları sağlık problemi oluşturur.
C) Yalnız güzel görünmek için kullanılırlar.
D) Hayvansal ya da bitkisel kaynaklı olabilirler.
E) Parfüm ya da losyon şeklinde olabilirler.


7

I. Deri yapısına uygun seçimler yapmak
II. İçeriğindeki kimyasalları araştırmak
III. Güneş ışığı ile etkileştirmemek
Yukarıdakilerden hangilerinin uygulanması kozmetiklerin sakıncalarını azaltıcı yönde etki yapabilir?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III             E) I, II ve III


8

İlaçlar ile ilgili;
I. Vücut fonksiyonlarını değiştirme etkileri vardır.
II. Bitkisel kaynaklı olabilirler.
III. Tedavi amaçlı kullanılırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III             E) I, II ve III


9

Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. Polimerleşme tepkimesidir.
II. Kimyasal bir tepkimedir.
III. Monomerin bir tane molekülünde 2 tane C atomu vardır.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III
D) I ve III         E) II ve III


10

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve IV       B) II ve III        C) I, III ve IV
D) II, III ve IV       E) I, II ve III


11

Vücuda uygulanan kozmetik ürünlerin görevlerine ilişkin;
I. Besleyicilik
II. Koku gidermek
III. Ödem oluşumunu engellemek
yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I       B) I ve II       C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III


12

Yukarıdaki kavram haritasında bulunan kutucuklarda polimerler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu kutucuklarda yazılan bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve II            E) II ve III


13

Yukarıdaki tepkime ile ilgili;
I. Orlon bir polimerleşme ürünüdür.
II. Polimer, günlük hayatta halı dokumacılığında ve örgülü
giyim eşyalarının yapımında kullanılır.
III. Monomer bir hidrokarbondur.
yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız III       C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III


üst