Menu

TEST : Online - 11. Sınıf anlatım bozukluğu testi 1

• 239 defa çözüldü.

Online - 11. Sınıf anlatım bozukluğu konu testi çöz.

1

(I) Yabancılarla konuşmasını bilmem. (II) Birkaç kez tanıştıktan sonra ancak alışıveririm. (III) Sonra pek çok şeylerden bahsetmeye başlarım. (IV) Onlara şiir okur, eğlendirmek isterim. (V) Kendimi karşımdakine beğendirmeye çalışırım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlam ve yapı bakımından doğrudur?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.


2

(I) Örümcekler 400 milyon yıldır ipek üretiyorlar. (II) Günümüzde birçok mühendis ve biyolog, bu mucizenin gizemini çözmeye çalışıyor. (III) Doğal bir biyopolimer olan örümcek ipeği, saç telinden ince, pamuktan hafif. (IV) Aynı zamanda plastikten esnek ancak çelikten beş kat sağlam. (V) Tüm bu özelliklere sahip örümcek ipeğini yapay olarak üretebilirsek bu, endüstri ve tıp alanında büyük bir devrim olacak.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Osmanlı, gittiği yerlere önem vermiş ve pek çok yapıyla donatmıştır.
B) İletişimin temel amacı "anlamak", "anlatmak" ve "anlaşmak" olmalıdır.
C) Hayallerin hedeflere, hedeflerin gerçeğe dönüştüğü bir yolculuktur yaşam.
D) Millet olarak tarihin en sancılı döneminde dünyaya insanlık dersi veriyoruz.
E) Hücreler; düşünme, kaydetme ve hatırlama özelliklerine sahiptir.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Yerli ve yabancı sanatçılara bu yıl şehrimiz ev sahipliği yapacak.
B) Dergide kentsel ve toplumsal yaşamla ilgili pek çok resme yer verilmiş.
C) Klasik ve caz müziğinin ünlü sanatçısı, çok yakında konserlerine başlıyor.
D) Romanda, yalnızlığı seçmiş bir kişinin umutsuz ve gülünç serüveni anlatılıyor.
E) Sanatçılarımızın yurt dışında açtığı kişisel ve karma sergiler büyük ilgi gördü.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanlar arasında pek çok fiziksel, zihinsel ve duygusal farklılıklar var.
B) Çocuklarıma artık tahtadan yapılmış ahşap oyuncaklar almak istiyorum.
C) Milletler, geleceklerini ancak gençlerini eğiterek güvence altına alabilirler.
D) Sanatla iç içe olanlar daha duyarlı, daha sevecen ve daha hoşgörülü oluyor.
E) Sevdiği işi meslek edinen insanlar hayatlarında bir gün dahi çalışmış sayılmazlar.


6

(I) Metaforlar, bilinçaltı düşüncelerin fark edilmesini sağlar. (II) Algıladığımız her şeyi yorumlamamıza yardım eder. (III) Kelimenin tam anlamıyla dünyayı algılamamıza, anlam vermemize neden olur. (IV) Metaforlar, aynı zamanda hayal gücümüzü de etkiler. (V) Onlar olmadan hayal kurmak mümkün değildir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.


7

(I) Toroslardaki yoksul köylüler geçinmek için Çukurova'ya pamuk toplamaya iner. (II) Muhtar Sefer ve Koca Halil Yüzünden köylü istediği hasadı toplayamaz. (III) Köylüler kazanç sağlayamadan köylerine döner. (IV) Veresiye mal aldıklarından yine Adil Efendi'ye borçlanmışlardır. (V) Borçlarını ödeyemediklerinden Adil Efendi'nin korkusu tüm köyü sarar, Adil Efendi'yi beklemeye koyulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


8

İlköğretim öğrencileri için yazılan bu oyun, çocukları hem tiyatro, opera, bale ve müzik gibi farklı sanat dallarıyla tanıştırmayı hem de eğlendirerek hoşça vakit geçirtmeyi amaçlıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A) "yazılan" sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) "ve" bağlacı yerine "veya" bağlacı kullanılarak
C) "eğlendirerek" sözü "eğlenerek" şeklinde düzeltilerek
D) "hoşça" sözcüğünden önce "onlara" sözcüğü getirilerek
E) "amaçlıyor" sözcüğü "amaç ediniyor" şeklinde değiştirilerek


9

(I) Mizaç, uyaranlara doğuştan, yapısal olarak belli bir şekilde tepki verme eğilimidir. (II) Karakter özelliklerimizin oluşmasında ilk basamağı oluşturur. (III) Aile ortamında bebeklik döneminden itibaren gelişmesine başlar. (IV) Önce genetik faktörler devreye girer. (V) Büyüme sürecinde de anne ve baba model alınır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğunun nedeni yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Yarın hava sıfırın altında eksi 3 derece olacakmış. (Gereksiz sözcük kullanımı)
B) Yeni başlayan personel bu kadar çekingen davranması doğaldır. (Ek yanlışlığı)
C) Belki bu kadar tepki göstermesinin bir nedeni vardır mutlaka. (Yüklem eksikliği)
D) Her ihtimali gözaltında tutmakta fayda var. (Deyim yanlışlığı)
E) Söylediklerimize sinirlenmesi hepimizi başından savmasını sağladı. (Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı)


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğretmenini dikkatle dinliyor, tek tek not alıyordu.
B) Komşularına çok iyiliği dokunmasına rağmen hep nankörlük gördü.
C) Erzincan yöresinin kendine özgün yemekleri vardır.
D) Onunla ilk tanıştığımızda yeni kitabını yazmaya çalışıyordu.
E) Elbette söylediklerinden çok etkilenmiş olabilirsin.


12

(I) Reklamcılık çok yoğun çalışılan bir alandır. (II) Dolayısıyla bir reklam yazarının gün içinde pek çok müşteri ve iş için çalışması gerekir. (III) Bu tarz bir ortamda, tek
bir iş üzerinde yoğunlaşmak her zaman mümkün değildir. (IV) Kimi zaman akla gelen çok iyi bir fikir, üzerinde yeterli yoğunlaşmama nedeniyle unutabilinir. (V) "Demir tavında dövülür." atasözünden hareketle bir fikir ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bu fikir üzerinde çalışmak son derece önemlidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


üst