Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Genel Tekrar Testi 1

• 654 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Konusu Değerlendirme Testi Çöz

1

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Silgi   ->   Katı
B) Gazoz   ->  Gaz
C) Pekmez   ->  Sıvı

2

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Lamba ve ampulleri gündüz saatlerinde kullanarak görmenin gerçekleşmesini sağlarız.
B) Görmek istediğimiz nesnenin kendiliğinden ışık yayması gerekir.
C) Görme olayının gerçekleşmesi için görmek istediğimiz ortamda ışık olmalıdır.

3

*Üzerine vurulan davul
*Şelaleden akan su
*Çalışan televizyonun hoparlörü
Yukarıda bazı ses kaynakları verilmiştir. Bunlardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır.

A.1
B.2
C.3

4

Işık kaynakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Işık kaynakları, doğal ve sanal olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Işık kaynağı olmayıp parlak gözüken cisimlere “Aydınlatılmış cisim” denir.
C) Güneş, doğal ışık kaynaklarına örnektir.

5

Şiddetli seslerin olduğu ortamlarda uzun süre kalmak;
I.İşitme sağlığımızın olumsuz etkilenmesi,
II.Uyku düzeninin bozulması,
III.Dikkat dağınıklığı
durumlarınlarından hangilerine sebep olabilir?

A.I ve III
B.II ve III
C.I, II ve III

6

Mert ses kaynağından uzaklaşmaktadır. Buna göre bir süre sonra Mert ne söylemiş olabilir?

A.Sesin şiddeti değişmedi.
B.Sesin şiddeti arttı.
C.Sesin şiddeti azaldı.

7

Trafikte taşıtların çıkardıkları sesler ne diye adlandırılır?

A.motor sesi
B.ses şiddeti
C.gürültü kirliliği

8

Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?

A.davul sesi
B.bülbül sesi
C.rüzgar sesi

9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A.Yetersiz ışık gözlerimizi bozar.
B.Fazla aydınlatılmış ortamlarda kitap okunmalıdır.
C.Varlıkları görebilmemiz için ışık gereklidir.

10

I.Işık, çevremizi görmemizi sağlar.
II.Işık, her yöne yayılır.
III.Her cisim çevresine ışık yayar.
Verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

A. I
B. I - III
C. I - II

üst