Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Genel Tekrar Testi 2

• 249 defa çözüldü.

Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Konusu Değerlendirme Testi Çöz

1

Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her sesin bir kaynağı vardır.
B) Bütün ses kaynakları doğaldır.
C) Ses kaynağı uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.


2

Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı sesin şiddeti daha azdır?

A) Kükreyen aslan
B) Koşan at
C) Yürüyen karınca


3

Aşağıdakilerden hangisi ışığın olmadığı durumlarda yaşanabilir?

A) Duyma becerimizi yitiririz.
B) Görme olayı gerçekleşmez.
C) Varlıkları daha iyi görürüz.


4

Müzik çalan bir radyoya yaklaştıkça radyodan çıkan sesi nasıl işitiriz?

A) Azalan şiddette
B) Artan şiddette
C)Değişmeyen şiddette


5

I. Ateş Böceği II. Güneş III. El feneri
Yukarıda verilen ışık kaynaklarından hangisi diğerlerinden daha az ışık yayar?

A) I
B) II
C) III


6

Bazı ışık kaynakları ışık yayarken aynı zamanda ısı da yayarlar.
Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi ışık ile birlikte ısı yaymaz?

A) Ateş böceği
B) Güneş
C) Mum


7

“Çıplak gözle …………………… uzun süre bakmak göz sağlığımızı bozabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A) Güneş’e
B) Yıldızlara
C) Ay’a


8

Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi evlerin aydınlatılmasında kullanılmaz?

A) Ampul
B) Floresan lamba
C) Trafik lambası


9

"Araba farı, Gece lambası, Çakmak"
Yukarıda verilen varlıkların ortak özelliği hangisidir?

A) Doğal ışık kaynağı olması.
B) Yapay ışık kaynağı olması.
C) Süs eşyası olması.


üst