Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Genel Tekrar Testi 2

• 499 defa çözüldü.

Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Konusu Değerlendirme Testi Çöz

1

Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her sesin bir kaynağı vardır.
B) Bütün ses kaynakları doğaldır.
C) Ses kaynağı uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.


2

Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı sesin şiddeti daha azdır?

A) Kükreyen aslan
B) Koşan at
C) Yürüyen karınca


3

Aşağıdakilerden hangisi ışığın olmadığı durumlarda yaşanabilir?

A) Duyma becerimizi yitiririz.
B) Görme olayı gerçekleşmez.
C) Varlıkları daha iyi görürüz.


4

Müzik çalan bir radyoya yaklaştıkça radyodan çıkan sesi nasıl işitiriz?

A) Azalan şiddette
B) Artan şiddette
C)Değişmeyen şiddette5

I. Ateş Böceği II. Güneş III. El feneri
Yukarıda verilen ışık kaynaklarından hangisi diğerlerinden daha az ışık yayar?

A) I
B) II
C) III


6

Bazı ışık kaynakları ışık yayarken aynı zamanda ısı da yayarlar.
Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi ışık ile birlikte ısı yaymaz?

A) Ateş böceği
B) Güneş
C) Mum


7

“Çıplak gözle …………………… uzun süre bakmak göz sağlığımızı bozabilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A) Güneş’e
B) Yıldızlara
C) Ay’a


8

Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi evlerin aydınlatılmasında kullanılmaz?

A) Ampul
B) Floresan lamba
C) Trafik lambası


9

"Araba farı, Gece lambası, Çakmak"
Yukarıda verilen varlıkların ortak özelliği hangisidir?

A) Doğal ışık kaynağı olması.
B) Yapay ışık kaynağı olması.
C) Süs eşyası olması.


üst