Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Genel Tekrar Testi

• 584 defa çözüldü.

Online - 3. Sınıf Fen Bilimleri Işık ve Ses Konusu Genel Tekrar Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki seslerle ilgili doğru bir bilgidir?

A) Sesler, güneş ışığı gibi düz bir şekilde yol alır.
B) Televizyonda haber sunan spikerin sesi yapay seslere örnektir.
C) Yakınımızdaki sesleri çok rahat duyarız.

2

Aşağıdakilerden hangisi yüksek şiddetteki sesin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine örnektir?

A) Yüksek sesler; daha iyi duyabilmemizi sağlar.
B) Yüksek şiddetteki sesler sayesinde çok uzak yerdeki birine sesimizi ulaştırırız.
C) Yüksek sesler yüzünden işitme kaybı yaşayabiliriz.

3

İnsan kulağı bütün sesleri duyabilecek şekilde yaratılmamıştır. Ancak belli bir şiddetteki sesleri duyabilir. İnsan kulağının bütün sesleri duyması durumunda aşağıdakilerden hangisi olurdu?

A) Bütün sesleri duyabildiği için daha sağlıklı olurdu.
B) Bütün sesleri duyabildiği için dikkati dağılır, rahatsız olur ve uyumamıız imkansızlaşırdı.
C) Bütün sesleri duyabildiği için mutlu olurdu.

4

Aşağıdaki varlıklardan hangisinin çıkardığı ses doğal seslere örnektir?

A) Kartalın sesi
B) Televizyonun sesi
C) Reklam panosundan gelen sesler

5

İnsan kulağı doğadaki çoğu sesi işitir. Fakat bazı seslerin şiddetini algılayamayız. Bu ifadeye göre, hangisi insan kulağının işitilebileceği sesler arasında yer almaz?

A) Kurbağanın vıraklaması
B) Köpeğin havlaması
C) Karıncanın ayak sesi

6

Şehir hayatında kuş cıvıltılarının, çağlayarak akan akarsu sesinin yerini otomobil gürültüsü almış durumdadır. Cümlede geçen varlıklardan hangisi doğal bir ses kaynağı değildir?

A) Otomobil gürültüsü
B) Akarsu sesi
C) Kuş cıvıltıları

7

Aşağıdakilerden hangisi ses ile ilgili söylenmiş doğru bir bilgidir?

A) Ses sadece insanlara özgü bir iletişim aracıdır.
B) Kaynağa doğru yaklaştıkça sesin şiddeti artar.
C) Çevremizdeki bütün sesler hoşumuza gider.

8

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

A) Işık dalgalar halinde yayılmaz.
B) Güneş en önemli ısı ve ışık kaynağıdır.
C) Meşale, doğal ışık kaynaklarına örnektir.

9

I. Helikopter sesi
II. Traktör sesi
III. Bebek sesi
IV. Spiker sesi

Yukarıdakilerden kaç tanesi yapay ses kaynaklarına örnektir?

A) 4    B) 3    C) 2

10

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru yapılmıştır?

A) Doğal ses – Keman
B) Doğal ses – Yılan tıslaması
C) Doğal ses – Davul sesi

üst