Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme Testi 2

• 440 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Genel Değerlendirme Testi Çöz

1

“Askerlik yapmak önemli bir vatandaşlık görevidir.” cümlesinde “vatandaşlık” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) milletvekili
B) sorumluluk
C) yurttaşlık

2

Aşağıdaki cümlelerde geçen kelimelerden, hangisinin yazılışı yanlıştır?

A) Kim söyledi?
B) Geldi mi?
C) Olurmu?

3

"Biz, dedemlere her yaz gideriz." Cümlesinde tek heceli kaç sözcük vardır?

A) 5
B) 3
C) 2

4

“Damlaya damlaya göl olur.” atasözünde kaç hece vardır?

A) 8
B) 9
C) 4

5

“Kalktım, erkenden, sabah, bu” olarak verilen sözcükler anlamlı cümle haline getirildiğinde sondaki sözcük hangisidir?

A) Kalktım
B) Erkenden
C) Bu

6

Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isimdir?

A) Ordu
B) Kalemler
C) Kiler 

7

‘Evler, ağaçlar, hayvanlar kar altında kalmıştı.’ cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

A) 3
B) 2
C) 1

8

'Eyvah bizi ararsa burada bulamayacak ( )'  cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) (.)
B) (?)
C) (!)

9

‘Kütüphaneden aldığın kitabı bitirdin mi( )’ cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) ( . )
B) ( , )
C) ( ? )

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kalemimi Esra’ya verdim.
B) Metin’ler Edirneye gitti.
C) Çiğdem İstanbul’da oturuyor.

11

Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta koyulmalıdır?

A) Tatilde nereye gidiyorsun
B) Karşıya dikkat ederek geçelim
C) Ali bugün nereye gitti

12

Kahramanmaraş sözcüğü kaç hecelidir?

A) üç
B) dört
C) beş

üst