Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Türkçe Harf, Hece Bilgisi Değerlendirme Testi

• 670 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Türkçe Harf, Hece Bilgisi Değerlendirme Testi Çöz

1

“ Kardeşimi çok özledim.” tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor?

A. 7 B. 8 C. 9


2

Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür?

A. ki B. taş C. Lem


3

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A. te – n – ce- re
B. gör – dü – ğü
C. söy – le – me


4

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?

A. çi – lek – ler
B. han – ım – el – i
C. san – da – l – ye5

Hecesi en fazla olan tümce hangisidir?

A. Bebek evin neşe kaynağıdır.
B. Derslerime çok çalıştım.
C. Temiz ol, sağlıklı kal.


6

Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir?

A. bul B. iki C. emek


7

“Türkçe” sözcüğü kaç hecelidir?

A. bir B. iki C. üç


8

“kuşlarda” sözcüğü kaç hecelidir?

A. 1 B. 2 C. 3


9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır?

A. defterler
B. meyvelerden
C. sertlik


10

“ İlkbahar mevsimi geldi.”  tümcesi kaç hecelidir?

A. 8 B. 7 C. 6


11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonra gelir?

A. balık B. saman C. Kırlangıç


12

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte ilk başta yer alır?

A. karpuz
B. limon
C. Mandalina


13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en önde gelir?

A. orman
B. fidan
C. Ağaç


14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

A. masa
B. mine
C. mera


15

Alfabemizin ( abecemizin ) 7. harfi hangisidir?

A. f   B. g   C. d


16

Alfabemizin ( abecemizin ) 20. harfi hangisidir?

A. p   B. t   C. n


üst