Menu

TEST : Online - 3. sınıf canlılar dünyasına yolculuk doğru - yanlış testi

• 91 defa çözüldü.

Online - 3. sınıf canlılar dünyasına yolculuk doğru - yanlış testi çöz.

1

Çevremizde gördüğümüz bitkiler ve hayvanlar canlı varlıklardır.

A) Doğru          B) Yanlış

2

Çevremizdeki varlıları canlı, cansız ve yarı canlı varlıklar olmak üzere üç gruba ayırırız.

A) Doğru           B) Yanlış

3

Uygun koşullar sağlanırsa ağaçlar uzun süre büyümeye devam eder.

A) Doğru           B) Yanlış

4

Her canlı solunum yapamaz.

A) Doğru           B) Yanlış

5

Bir canlının canlılığını sürdürebilmesi için, beslenmesi gerekir.

A) Doğru           B) Yanlış

6

Cansız varlıklar hareket edebilirler.

A) Doğru           B) Yanlış

7

Canlı varlıkların, canlılığını gösteren 5 özelliği vardır.

A) Doğru           B) Yanlış

8

Bazı canlılar yaşamları boyunca büyümeye devam ederler.

A) Doğru           B) Yanlış

9

Her canlı büyür ve gelişir.

A) Doğru          B) Yanlış

10

Bir insanın büyümesi ortalama yirmili yaşlara kadar devam eder. Bu yaşlardan sonra yavaşlar ve bir süre sonra durağanlaşır.

A) Doğru           B) Yanlış

11

Canlılar vücutlarının ihtiyacı olan enerjiyi besinlerden elde edemezler.

A) Doğru           B) Yanlış

12

Birçok hayvan gereksinim duyduğu oksijeni kalplerine çekerek alır.

A) Doğru           B) Yanlış

13

Her canlının büyüyüp gelişebilmesi için beslenmeye ihtiyacı vardır.

A) Doğru           B) Yanlış

14

Bitkiler besinlerini kendileri yapabilirler.

A) Doğru           B) Yanlış

15

Ayçiçekler, yaprak ve çiçeklerini Güneş’e doğru dönerek hareket ederler.

A) Doğru           B) Yanlış

16

Taş, toprak, hava gibi varlıklar canlı varlıklardır.

A) Doğru           B) Yanlış

17

Bitkilerin büyümesi için, toprak su ve havaya ihtiyaç vardır.

A) Doğru           B) Yanlış

18

Bir bitki tohumunun çimlenebilmesi için, yeterli nem ve ısı olması gerekir.

A) Doğru           B) Yanlış

19

Okulumuz, evimiz, sokağımız, yakın çevremizi oluşturur.

A) Doğru           B) Yanlış

20

Sınıfımızı temiz tutmak için çöpleri sıranın altına atmalıyız.

A) Doğru           B) Yanlış

21

Hava ve su kirliği karşılaştığımız önemli çevre sorunlarından bazılarıdır.

A) Doğru           B) Yanlış

22

Cam şişeler, plastik oyuncaklar, plastik kutu ve şişeler çevre kirliliğine neden olur.

A) Doğru           B) Yanlış

23

İnsanların kullanmış olduğu atıkların birçoğunun geri dönüşümü sağlanamaz.

A) Doğru           B) Yanlış

24

Kitap, gazete, dergi gibi kağıtlar ile karton koli ve kutuların geri dönüşümü sağlanarak, binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçmiş oluruz.

A) Doğru           B) Yanlış

25

Kullanılmayan atık maddelerin geri dönüşümü sağlanarak, ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz.

A) Doğru           B) Yanlış

üst