Menu

TEST : Online - 3. sınıf doğal ve yapay çevre testi

• 102 defa çözüldü.

Online - 3. sınıf doğal ve yapay çevre testi çöz.

1

- Okyanuslar
- Dereler
- Mağazalar
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal çevreye örnektir?

A) 1      B) 2      C) 3

2

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?

A) Ormanlar
B) Hayvanat bahçeleri
C) Parklar

3

Aşağıdakilerden hangileri yapay çevreye örnektir?

A) Dereler
B) Binalar
C) Çayırlar

4

Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?

5

Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

6

Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

A) Marmara Denizi
B) Van Gölü
C) Keban Baraj Gölü

7

Doğal çevre ile ilgili olarak;
1. Canlı ve cansız varlıkların insanlar tarafından fazla zarara uğratılmadığı alanlardır.
2. Havası ve suyu temizdir.
yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2

8

Yapay çevre ile ilgili olarak;
1. İnsanlar tarafından oluşturulur.
2. İnsan ve araçlara sık rastlanır.
3. Dere ve göller örnektir.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1, 2 ve 3

9

Doğal çevre ile ilgili olarak hangi seçenekteki ifade yanlıştır?

A) Kendiliğinden oluşmuş ortamlardır.
B) Doğal çevrede hava kirliliği çok fazladır.
C) Doğal çevrede canlı çeşitliliği çoktur.

10

Hangi seçenekteki ifadede doğal çevreden söz edilmiştir?

A) Sabah ormanda yürüyüşe çıktım.
B) Kardeşimi oyun parkına götürdüm.
C) Annemle birlikte bugün alışveriş merkezine gittim.

üst