Menu

TEST : Online - 3. sınıf tüm dersler değerlendirme testi

• 104 defa çözüldü.

17 nisan 2020 online - 3. sınıf tüm dersler değerlendirme testi çöz.

1

( İlk üç soruyu şiire göre yanıtlayınız. )

Şiirin konusu hangisidir?

A) Kuş seslerinin güzelliği
B) Her sanatın süslü olması
C) Ormanın yararı

2

Hangisi şairin ormanı benzettikleri arasında değildir?

A) Yurdun temeline
B) Kuş sesine
C) Memleketin süsüne

3

Hangi görsel şiirle alakalıdır?

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " ev " sözcüğünü şekil yönünden belirten bir sözcük vardır?

A) Ervanurların sokağında sadece dört ev vardı.
B) Nurefşanların sarı evini aramıştık.
C) Ecrinlerin küçük evi mutluluk doluydu.

5

Eylül, hangi soruya cevap vermiş olabilir?

A) Niçin
B) Nerede
C) Ne zaman

6

A. Sinirlenen aslan insanları korkuttu.
B. Minik fare peyniri almıştı.
C. Hızlı çita koşu yarışmasına hazırlanmıştı.
Hangi cümlede hayal unsuru olan bir olay anlatılmaktadır?

A) A
B) B
C) C

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı değildir?

A) Hayat eve sığar.
B) Eve hayat sığar.
C) Sığar eve hayat.

8

Aşağıdakilerden hangisi kare değildir?

9

Geometrik şekillerde karşılıklı köşeleri birleştiren çizgiye ………………………………… denir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Ayrıt
B) Köşegen
C) Köşe

10

Hangi geometrik şeklin köşegeni yoktur?

11

Yandaki görselde verilen cisim hangi şekle benzemektedir?

A) Beşgen
B) Altıgen
C) Sekizgen

12

Hangi cismin benzediği şekil yanlış verilmiştir?

13

Noktalı kâğıt üzerindeki belirtilen noktaları birleştirerek oluşturulan şekil hangisidir?

A) Altıgen
B) Beşgen
C) Sekizgen

14

Hangi şeklin daha az kenarı vardır?

15

Çevremizin korunması ile ilgili yanlış bilgiyi veren kimdir?

16

Aşağıdakilerden hangisi doğal anıta örnektir?

17

Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından yapılmıştır?

A) Doğal anıtlar
B) Şelale
C) Baraj

18

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) a
B) a, b
C) a, b, c

19

Aşağıdakilerden hangisi müzeler ile ilgili olarak doğru bir bilgidir?

A) Müzeler, bizden önce yaşamış insanların kültürleri hakkında bilgi verir.
B) Müzelere sadece öğrenciler ve öğretmenler girebilir.
C) Müzelerdeki eserlerden beğendiklerimizi evimize götürebiliriz.

20

Tarihi eserler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizdeki tarihi eserleri görmek için her yıl ülkemize çok sayıda yabancı turist gelmektedir.
B) Tarihi eserleri görmek sadece yabancı turistlerin hakkıdır.
C) Ülkemizdeki tarihi eserleri korumak hepimizin görevidir.

üst