Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen Bilimleri Genel Değerlendirme Testi 1

• 787 defa çözüldü.

Online 4. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem 1. Genel Değerlendirme Testi Çöz

1

Nefes alırken havanın izlediği yol hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğerler
B) yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğerler-burun
C) akciğerler-yutak-soluk borusu-burun-gırtlak
D) gırtlak-yutak-soluk borusu-burun-akciğerler


2

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Soluk alırken vücudumuza oksijen alırız.
B) Soluk verirken dışarıya karbondioksit veririz.
C) Soluğumuzu ağzımızla almalıyız.
D) Oksijen ve karbondioksit havada bulunur.


3

Soluk verirken dış ortama ne veririz?

A) oksijen     B) karbondioksit
C) toz           D) hava


4

İskeletimizde dört temel kısım bulunur. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından değildir?

A) Kafatası    B) Göğüs kafesi
C) Kaburga   D) Kollar ve bacaklar



5

Kemik,kas ve eklemlerin birlikte uyumlu bir şekilde çalışmasıyla ne meydana gelir?

A) Hareket       B) Uyumak
C) Düşünmek   D) Üzülmek


6

Doğru soluk alıp verme havanın…..alınıp…..verilmesidir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ağızdan - ağızdan
B) Burundan - Ağızdan
C) Burundan - burundan
D) Ağızdan -burundan


7

Kemik ve kas sağlığımız için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Oturuş ve duruşumuza dikkat etmeliyiz.
B) Ağır eşyalar devamlı aynı elde taşınmamalıdır.
C) Okul çantaları fazla ağır olmamalıdır.
D) Düzenli egzersiz yapmamalıdır.


8

Aşağıdakilerden hangisi dolaşım organı kalbin görevidir?

A) Kanı temizlemek
B) Besinleri ilgili yapılara taşımak.
C) Kanı damarlara pompalamak.
D) Vücut için gerekli maddeleri içermek


9

Lifli yapıya sahiptir
Vücudun hareketini sağlar.
Özellikleri verilen yapıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu yapı kastır.          B) Kasıldığında boyu kısalır.
C) Kemiklere bağlıdır.    D) Egzersizle geliştirilebilir.


10

I. Kalp
II. Karaciğer
III. Damarlar
IV. Kan
Yukarıdaki organlardan hangileri dolaşım sisteminde görev alır?

A) I, II ve III       B) I, III ve IV
C) II, III ve IV     D) I, II,III ve IV


üst