Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen Bilimleri Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Genel Tekrar Testi

• 465 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen Bilimleri Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Genel Tekrar Testi Çöz

1

Soluk alıp vermede görevli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer
B) Akciğer
C) Yemek borusu
D) Yutak

2

Kalbimizin sesini dinlememizi sağlayan aletin adı nedir?

A) Teleskop
B) Mikroskop
C) Sinemaskop
D) Stetoskop

3

Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitrojen
B) Karbondioksit
C) Oksijen
D) Kükürt

4

Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan
B) Kas
C) Eklem
D) Kalp

5

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlar?

A) İskelet
B) Kas
C) Eklem
D) Damar

6

Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim borularına ne ad verilir?

A) Damar
B) Eklem
C) Akciğer
D) Kalp

7

I. Burun
II. Yutak
III. Gırtlak
IV. Soluk borusu
V. Akciğer
Yukarıda verilen solunum organlarından hangileri göğüs kafesi içinde yer alır?

A. IV, V        B. III, IV, V
C. I, II, III    D. I, II, V

8

Aşağıda verilenlerden hangisi burnun solunumla ilgili görevlerinden biri değildir?

A. Havayı alarak yutağa iletmesi
B. Havayı mikroplardan arındırması
C. Havadaki koku taneciklerini algılaması
D. Havayı nemlendirip, ısıtması

9

Solunum yapılarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A. Akciğer göğüs kafesi içinde yer alır.
B. Sigara akciğerler için zararlıdır.
C. Soluk borusu akciğerlerde ikiye ayrılır.
D. Ağız ve burun boşluğunun birleştiği yere gırtlak denir.

10

Aşağıdaki etkinliklerden hangisini yapan bir kişide soluk ve nabız hızı en düşüktür?

A. kitap okuma
B. futbol oynama
C. merdiven çıkma
D. yürüyüş yapma

11

İskeletimizde dört temel kısım bulunur. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından değildir?

A – Kafatası
B- Göğüs kafesi
C- Kaburga
D- Kollar ve bacaklar

üst