Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Çevremizdeki Işık Kaynakları Testi 1

• 1300 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Çevremizdeki Işık Kaynakları Testi 1

1

Emre, çevresindeki varlıkları nasıl görebildiğini düşünüyor ve aşağıdaki yorumları yapıyor.
I. Az ışıklı ortamda, cisimleri net olarak göremeyiz.
II. Çevremizdeki cisimleri görebilmemiz için ortamda ışık olmalıdır.
III. Güneş, Dünya'daki varlıklar için en büyük ışık kaynağıdır.
Buna göre; Emre'nin yorumlarından hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


2


Yukarıda verilen bilgiler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A ) Çevremizi görebilmemiz için ışık gereklidir.
B ) Işık, cisimlere çarparak onları görünür hâle getirir.
C ) Karanlık ortam bile olsa gözlerimizin sağlıklı olması görme olayının gerçekleşmesini sağlar.
D ) Işık varlıklar üzerine düştüğünde yansıyarak gözümüze ulaşır.


3

Bir nesnenin görünebilmesi için;
I. Ortam karanlık olmalıdır.
II. Nesne, ışığı üretmeli ya da yansıtmalıdır.
III. Nesne beyaz olmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


4

I. Çevremizdeki varlıkları ............. organlarımızla algılarız.
II. Karanlık ortamlarda ................ olayı gerçekleşmez.
III. Işık bir .................. türüdür.
Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?


A ) Görme - duyu - ses
B ) Duyu - görme - enerji
C ) Karanlık - aydınlık - güneş
D ) Dokunma - görme - güneş


5


Yukarıda verilen 1, 2 ve 3 varlıkları ile ilgili;
I. Çevrelerinde aydınlanma oluşturabilirler.
II. 2 ve 3 ışık kaynağıdır.
III. 1, 2 ve 3 doğal ışık kaynaklarıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I ve III
D ) II ve III


6

(   )  Işık, varlıkları görmemizi sağlayan bir enerji türüdür.
(   )  Işığı yansıtan cisimler ışık kaynağı değildir.
(   )  Ay, ışık üretebilir olduğu için ışık kaynağıdır.
Yukarıdaki ifadelerin başlarındaki parantezlerin içine, doğru olan ifadeler için “D”, yanlış olan ifadeler için "Y" yazılacaktır.
Buna göre, parantezlerin içine sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?


A ) D – D – Y
B ) Y – Y – D
C ) D – Y – D
D ) Y – D – Y


7


Yukarıda verilen tabloda ışık kaynakları sınıflandırılırken hangisinde hata yapılmıştır?


A ) Güneş
B ) Ampul
C ) Mum
D ) Ateş böceği


8


Şekildeki ortamların hangisi doğal ışık kaynağı ile aydınlatılmaktadır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


9

Bazı cisimler, ışık kaynağı olmadığı hâlde üzerine düşen ışığı yansıttığı için ışık kaynağıymış gibi görünür. Bu tip cisimlere "yansıtıcı cisimler" denir.

Buna göre, şekildeki tabloda verilenlerden kaç tanesi yansıtıcı cisimdir?


A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6


10

I. Güneş ışığının meyve ve sebzeleri olgunlaştırması
II. Güneş ışığından elektrik, ısı, hareket gibi enerjiler elde edilmesi
III. Güneş ışığının halı ve kumaşları soldurması
Yukarıda verilen olaylardan hangileriyle ışığın enerji olduğu sonucuna varılabilir?


A ) Yalnız II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


üst