Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri Testi 1

• 3973 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri Testi 1

1


Aydınlanmada kullanılan araçların geçmişten günümüze doğru sıralanışını şekildeki gibi yapan Murat hata yapmıştır.
Buna göre, hatanın giderilmesi için hangi iki aracın yeri değiştirilmelidir?


A ) 1 ve 2
B ) 2 ve 3
C ) 3 ve 5
D ) 4 ve 5

2

Bilim insanları, değişik aydınlatma araçları geliştirmiştir. Bunlardan bazıları,
I. Karbon filamanlı ampul
II. Halojen lamba
III. Floresan lamba
IV. Gaz lambası
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinde bu araçların icat edilme sırası doğru verilmiştir?


A ) I-II-III-IV
B ) IV-I-III-II
C ) III-II -IV-I
D ) II-III-I-IV

3


Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları karşılaştırmak için yukarıdaki tabloyu hazırlayan Sinan, hangi maddede hata yapmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4

4


Fen ve Teknoloji öğretmeninin istediği örnekleri öğrencilerden hangisi doğru olarak vermiştir?


A ) Emre ve İpek
B ) İpek ve Murat
C ) Emre ve Murat
D ) Emre, İpek ve Murat

5

I. Geceleri aydınlatmaya duyulan ihtiyaç, insanların aydınlatma teknolojilerine daha fazla ilgi duymasını sağladı.
II. İnsanlar, yağlı odun ve meşaleden sonra gaz lambası, kandil ve mum gibi aydınlatma araçlarını yaptılar.
III. Aydınlatma teknolojilerindeki en önemli buluşlardan biri ampuldür.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III

6

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma teknolojilerinin gelişmesinde emek harcayan bir bilim insanıdır?


A ) Hezarfen Çelebi
B ) Christoph Colomb (Kristof Kolomb)
C ) Thomas Edison
D ) Graham Bell

7


Yukarıdaki ifadelerden hangileri aydınlatma teknolojilerinin insan yaşamına olumlu etkilerindendir?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III

8


Halil, karanlık bir sokağı aydınlatmak için şekildeki aydınlatma direklerinden hangilerini seçerse sokağını ekonomik olarak aydınlatmış olur?


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) II ve III

9


Krokisi verilen evin I, II ve III alanları uygun bir şekilde aydınlatılmak isteniyor.
Buna göre, bu alanlar ışık şiddetleri grafikteki gibi olan üç ışık kaynağı K, L, M'nin hangileri kullanılarak aydınlatıldığında doğru aydınlatma yapılmış olur?


         I      II      III
A )     K      L       M
B )     K      M       L
C )     M      L       K
D )     L      M       K

10


Murat Bey evinde kullanacağı aydınlatma araçlarında aradığı özellikleri yukarıdaki gibi yazmıştır.
Buna göre, Murat Bey aşağıdaki araçlardan hangisini seçmelidir?

üst