Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Testi

• 1484 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Testi

1

Dünya’nın yüzeyinden merkezine doğru gidildikçe sıcaklık artmaktadır. Aşağıdaki katmanlardan hangisinde sıcaklık daha fazladır?


A) ateş küre
B) taş küre
C) hava küre
D) su küre


2

Dünyamızın şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir?


A) tepsi
B) yumurta
C) balık
D) top


3

Hava kürenin içinde bulunan gazlar,atmosferdeki oranları ölçüsünde karıştırılmış ise en az oran hangi şıkta yazılmıştır?


A) oksijen - azot
B) azot - karbondioksit
C) oksijen - karbondioksit
D) oksijen - azot - karbondioksit


4

Dünya'yı oluşturan kayaçları ve mineralleri inceleyen bilim dalına ne denir?


A) meteroloji
B) jeoloji
C) astroloji
D) biyoloji


5

Dünyamızı saran hava tabakasına ne ad verilir?


A) gökyüzü
B) kıta
C) atmosfer
D) okyanus


6

Dünya üzerinde bulunan sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A) Bir çok canlıya yaşama alanı olur.
B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
C) Karalara göre daha fazla yer kaplar.
D) Büyük kısmı tuzlu sudur


7

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerden değildir?

 
A) Endüstri kuruluşlarının bacalarına filtre takılması
B) Çöplerin yeşillik alanlara atılmaması
C) Araçların kullandığı yakıtların çevreyi kirletmeyecek özellikte olması
D) Evlerde havayı daha az kirletecek yakıtların kullanılması


8

Karaları oluşturan büyük kütleli yapı aşağıdakilerden hangisidir?


A) kara
B) kayaç
C) toprak
D) maden


9

Dünya'mızın en iç kısmında bulunan çekirdeği saran katmana ne ad verililr?


A) Çekirdek
B) Taş küre
C) Ateş küre
D) Yer kabuğu


10

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A) Eriyen kar suları erozyona neden olur.
B) Volkanlar erozyona neden olur.
C) Depremler erozyona neden olur.
D) Arazinin verimsiz olması erozyona neden olur.


11

Canlıların kayaçlar içinde taşlaşmış olarak kalan kalıntılarına ne ad verilir?


A) kemik
B) kalıt
C) fosil
D) kalıntı


12

Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun en dıştaki katmanıdır?


A) Ağır küre
B) Ateş küre
C) Taş küre
D) Çekirdek


13

I-ışık etkisi
II-rüzgar etkisi
III-ani ısı farklılıkları
IV-suyun hareketi
Yukarıdaki faktörlerden kaç tanesi yer kabuğunun şeklini değiştiren dış etmenlerdendir?

 
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


14

Aşağıdaki meslek gruplarından hangisini hava olaylarını en fazla etkiler?


A) çiftçi
B) hemşire
C) öğretmen
D) doktor


15

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenebilir katmanlarından değildir?


A) Karalar
B) Sular
C) Karalar ve suları saran hava
D) Mağma


16

Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Dünya yüzeyinde karalar sulardan daha fazla yer kaplar.
B) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
C) Dünyanın katmanlarından ateş küre en sıcak katmandır.
D) Dünyamızın şekli küreye benzer.


17

I. Dünya'nın en sıcak katmanıdır
II. Dünya'nın en dış katmanıdır
Yukarıda özellikleri verilen katmanlar hangileridir?


A) Ateş küre - Su küre
B) Ağır küre - Hava küre
C) Taş küre - Ateş küre
D) Hava küre - Taş küre


18

Mineral ve kayaçlardan ekonomik değeri olanlara ne ad verilir?


A) altın
B) kömür
C) maden
D) petrol


19

Dünya üzerinde buluna sularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
A) Bir çok canlıya yaşama alanı olur
B) Dünya üzerindeki bütün sular içme suyu olarak kullanılabilir.
C) Karalara göre daha çok yer kaplar
D) Büyük bir kısmı tuzlu sudur.


20

Karaları oluşturan taş ve kaya parçalarının genel adı nedir?


A) toprak
B) mineral
C) maden
D) kayaç


üst