Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Testi 1

• 1359 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Testi 1

1

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?


A ) Mum
B ) Güneş
C ) Ampul
D ) Ayna


2

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?


A ) Güneş
B ) Ateş böceği
C ) Yıldızlar
D ) Ampul


3

Aşağıda verilen cisimlerden hangisi ışık üretmez?


A ) Ayna
B ) Florosan lamba
C ) Mum
D ) Ampul


4

I -   Ay ışık kaynağıdır.
II -  Bir cismi görebilmemiz için cisimden gözümüze ışık gelmelidir.
III - Mum yapay ışık kaynağıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


A ) Yalnız II
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) II ve III5

Aynanın diğer cisimlere göre daha parlak görünmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


A ) Işık kaynağı olmasıyla
B ) Işık kaynağından aldığı ışığı yutmasıyla
C ) Işık kaynağından aldığı ışığı iyi yansıtmasıyla
D ) Hem ışık üretmesi hem de ışığı iyi yansıtmasıyla


6

Işıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


A ) Bütün cisimler ışık üretir.
B ) Işık, çevremizde kirliliğe neden olmaz.
C ) Işık, bir enerji türüdür.
D ) Ay, doğal ışık kaynağımızdır.


7

Işık ve sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) Her ikisi de bir enerji türüdür.
B ) Işık ve ses kaynaklarının hepsi doğaldır.
C ) Her ikisi de farklı yönlerde yayılır.
D ) Işık ve ses çevrede kirlilik oluşturmaz


8

Aşağıda verilenlerden hangisi aydınlatma teknolojisinde ilk olarak bulunmuştur?


A ) El feneri
B ) Ampul
C ) Lazer
D ) Florosan lamba


9

Işıkla ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Ateş böceği doğal ışık kaynağıdır.
B ) Edison, ampulü bulmuştur.
C ) Ay ışık kaynağı değildir.
D ) Işık çalıştığımız ve oturduğumuz ortama doğrudan gelmelidir.


10

Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini azaltmak için alınan önlemlerden değildir?


A ) Gündüzleri sokak lambalarının kapanması
B ) Önceden gökyüzüne yöneltilen mağaza ışıklarının yönlerinin yere doğru bakacak şekilde değiştirilmesi
C ) Çok ışıklı odalarda açık olan ışık sayısını en aza indirmek
D ) Güneşli günlerde güneş gözlüğü takmak


11

Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?


A ) CD çalar
B ) Rüzgâr
C ) Hareket eden araba
D ) Duvarda asılı duran tablo


12

Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?


A ) Su
B ) Makine
C ) Radyo
D ) Keman


13

Aşağıdakilerden hangisi yapay sestir?


A ) Rüzgâr sesi
B ) Kuş sesi
C ) Gitarın sesi
D ) Dalgaların sesi


14

Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Bir kaynaktan üretilen ses her doğrultuda yayılır.
B ) Kuş sesleri yapay sestir.
C ) Ses, titreşim sonucunda oluşur.
D ) Gürültü, ses kirliliğine neden olur.


15

Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Her ses işitilmez.
B ) Sesi kulağımızla işitiriz.
C ) Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler ses kirliliğine neden olur.
D ) Her ses havayı titreştirmez.


16

I -   Ses bir enerjidir.
II -  Ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organlar ve yapılar görüntülenebilir.
III - Balinalar ses dalgaları aracılığı ile aralarında haberleşebilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


A ) I, II ve III
B ) I ve II
C ) Yalnız II
D ) Yalnız III


17

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi, sesten yararlanarak hareket eder?


A ) Güvercin
B ) Kelebek
C ) Kanarya
D ) Yarasa


18

Sesle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Balinalar bizim duyamayacağımız sesler çıkartır.
B ) Ses, havada yayılırken havayı titreştirir.
C ) İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerekir.
D ) Sesin bazı aletlerle yükseltilip uzağa iletilmesine yankı denir.


19

Sesle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) İnsan kulağı her türlü sesi duyamaz.
B ) Her titreşim ses oluşturur.
C ) Kaynaktan uzaklaşan sesin şiddeti azalır.
D ) Kuşlar ortama yolladıkları ses dalgalarının çevrelerinden yansımasını dinleyerek çevreleri hakkında bilgi edinir.


20

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini azaltmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir?


A ) Pencerelere çift cam taktırmak.
B ) Evin duvarlarında yalıtım malzemesi kullanmak.
C ) Çok yüksek seste müzik dinlemek.
D ) Gürültü çıkaran iş yerlerini şehir dışına çıkarmak.


üst