Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Testi 2

• 1348 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Testi 2

1

Aşağıdakilerden hangisi sesi iyi ileten maddelerden değildir?


A) taş
B) tahta
C) yün
D) beton


2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Işık ve ses bir enerji türüdür.
B) Mum yapay ışık kaynağıdır.
C) Titreşen her cisim ses üretir?
D) Ayna bir ışık kaynağıdır.


3

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenlerinden biri olabilir?


A) radyonun sesini sonuna kadar açmak.
B) kulaklarımız sağır olabilir.
C) Sinirlerimiz bozulabilir.
D) Dikkatimiz bozulabilir.


4

Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?


A) kapı sesi
B) Telefon sesi
C) Derenin su sesi
D) Keman sesi


5

Hangisi doğal ses kaynağıdır?


A) araba kornası
B) yıldırım sesi
C) zil
D) alarm


6

Sesin oluşması için aşağıdakilerin hangisi gereklidir?


A) hava
B) kulak
C) zar
D) titreşim


7

I- hoparlör
II- ampul
III- megafon
IV- el feneri
Yukarıda verilen maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?

 
A) I-II
B) III-IV
C) I-III
D) I-IV


8

Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?


A) zil sesi
B) arı sesi
C) su sesi
D) motor sesi


9

İlk insanlar aydınlatmada hangisini kullanmamışlardır?

 
A) floresan
B) meşale
C) ateş
D) çıra


10

Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

 
A) Ses üreten teknolojik ürünleri kullanmamalıyız.
B) Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı.
C) Otomobil kullanımını azaltıcı önlemler alınmalı
D) YÜksek seste müzik dinlenmemeli.


11

Verilen ışık kaynakarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?


A) yıldız
B) güneş
C) ateş böceği
D) floresan


12

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
A) ışık bir enerji çeşididiir.
B) ışık boşlukta yayılmaz.
C) ışık oladan göremeyiz.
D) ışık madde değildir.


13

"Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?

 
A) Işık kirliliği
B) Ses kirliliği
C) Su kirliliği
D) Hava kirliliği


14

I. Ay
II. Güneş
III. Ayna
IV. Yıldız
Yukarıda verilenlerden hangileri ışık kaynağıdır?


A) I-II
B) II, IV
C) I, IV
D) II, III


15

Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Graham Bell
B) Thomas Edison
C) Galileo
D) Newton


16

"Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?


A) ısı
B) ışık
C) ses
D) enerji


17

I. Ses oluşması için maddelerin titreşmesi gerekir.
II. Şiddetli ve düzensiz ses insan sağlığına zarar verir.
Yukarıda verilen sesle ilgili bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikiside doğru
D) Her ikisi de yanlış


18

Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?

 
A) Gök gürültüsü
B) Kuş sesi
C) İnsan sesi
D) Araba kornası


19

Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi iletişim amaçlı kullanılamaz?


A) teyp
B) televizyon
C) telsis
D) radyo


20

Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


A) Işık olmadan görebiliriz.
B) Ay bir ışık kaynağıdır.
C) Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır.
D) Işık bir enerji türü değildir.


üst