Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Testi 1

• 1755 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Testi 1

1


Kavram haritasında I, II ve III ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmez?


A ) Eşit kollu terazi
B ) Mililitre
C ) Kilogram
D ) Gram


2

Boş bir kap, eşit kollu terazi ile ölçüldüğünde 50 gram gelmektedir. Bu kaba bir miktar su konulduğunda terazinin tekrar dengeye gelebilmesi için, diğer kefeye 80 gramlık kütlenin daha konulması gerekmektedir.

Buna göre, kaba konulan suyun kütlesi kaç gramdır?


A ) 30
B ) 50
C ) 80
D ) 130


3


4/A sınıfından Fatih, Neşe, Bahar ve Melih yukarıda verilen kutulardaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek bir çıkışa ulaşmışlardır.
Buna göre hangi öğrencinin verdiği tüm kararlar doğrudur?


A ) Fatih
B ) Neşe
C ) Bahar
D ) Melih


4


Eşit kollu terazinin bir kefesine balon koyan Murat, terazinin dengesinin bozulduğunu görüyor.
Bu deney sonunda Murat aşağıdakilerden hangisine ulaşır?


A ) Gazların kütlesi vardır.
B ) Gazlar bulundukları kabı doldurur.
C ) Gazların belli bir hacmi yoktur.
D ) Gazlar ısıtıldıklarında genleşir.


5


Şekildeki özdeş elektronik tartılar üzerine aynı özellikteki şişirilmiş top ile havası alınmış top konulmaktadır.
Tartıların gösterdikleri değerler aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki gibi olabilir?


         I          II
A )   500      750
B )   750      1000
C )   750      500
D )   500      1000


6


Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?


A ) 3
B ) 4
C ) 5
D ) 6


7


Bir şişedeki sıvı sabun 600 mL, 100 mL ve 300 mL'lik dereceli kaplara dökülerek kapları tamamen dolduruyor.
Şişede 1 L sıvı sabun kaldığına göre, başlangıçta toplam kaç L sıvı sabun vardır?


A ) 1,5
B ) 2
C ) 2,5
D ) 3


8


Yukarıda verilen birimlerin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


9

Düzgün geometrik şekli olmayan katı cisimlerin hacimleri, dereceli kaplardaki sıvılardan yararlanılarak bulunur.

Dereceli kap içerisine 200 mL su konuluyor. Suda çözünmeyen ve şekli düzgün olmayan taş parçası suya atıldığında su seviyesi 375 mL'ye çıkıyor.
Buna göre, taşın hacmi kaç mL'dir?


A ) 575
B ) 375
C ) 175
D ) 75


10

Ölçü birimlerinde uluslararası sistemin günlük hayatımızdaki etkileriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?


A ) Ticarette birlik sağlamıştır.
B ) İnsan ilişkilerinde ve ticarette sorunlar ortadan kalkmıştır.
C ) Diğer dünya ülkeleriyle aynı birimler kullanılmıştır.
D ) Diğer dünya ülkeleriyle yapılan alışverişlerde karışıklık ortaya çıkmıştır.


üst