Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Testi 1

• 1486 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Testi 1

1

Aşağıda verilen maddelerden hangisi opak maddedir?


A ) Su
B ) Cam
C ) Tahta
D ) Yağlı kâğıt


2

Cam bardak, aşağıdakilerden hangisi değildir?


A ) Madde
B ) Cisim
C ) Eşya
D ) Malzeme


3

Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?


A ) Plastik
B ) Kâğıt
C ) Alüminyum
D ) Demir


4

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda batar?


A ) Saman
B ) Taş
C ) Talaş
D ) Kâğıt5

Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir şekli vardır?


A ) Zeytinyağı
B ) Su
C ) Buz
D ) Kola


6

Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini almaz?


A ) Bulgur
B ) Ekmek dilimi
C ) Un
D ) Toz şeker


7

Bir grup öğrenci, yaptıkları deneyde içi boş cam bir şişeyi, ağzı suya batacak şekilde önce dik olarak, sonra eğik olarak suya batırırlar. Şişeyi dik olarak suya batırdıklarında, suyun şişeye tamamen girmediğini, eğik olarak batırdıklarında ise girdiğini görürler.
Öğrenciler bu deneyde neyi bulmaya çalışıyorlar?


A ) Havanın varlığını
B ) Suyun gücünü
C ) Gazların özelliklerini
D ) Şişenin su koymak için uygun olup olmadığını


8

Aşağıdakilerden hangisi katı ve sıvıların kütle birimidir?


A ) kg - mL
B ) kg - g
C ) g - mL
D ) kg - L


9

Bir öğrenci, futbol topunu önce şişirilmiş olarak, daha sonra havasını boşaltarak tartıyor.
Bu öğrenci, aşağıdakilerden hangisini bulmaya çalışıyor?


A ) Havanın bir hacmi olduğunu
B ) Havanın bir kütlesi olduğunu
C ) Havanın belli bir biçiminin olmadığını
D ) Havanın küçük gözeneklerden kaçabildiğini


10

Sıvıların hacim birimleri aşağıdakilerden hangisidir?


A ) kg - L
B ) kg - mL
C ) g - mL
D ) L - mL


11


Gülçin, suda batan bir taşın hacmini, taşırma yöntemiyle bulmak istiyor. Önce şekilde gösterildiği gibi silindir kabı ağzına kadar suyla doldurmuştur. Daha sonra bir taş parçasını suyun içerisine atmıştır. Toplama kabındaki suyu tekrar silindir kapta ölçmüştür.
Taşın hacmi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) 5 mL
B ) 50 L
C ) 50 mL
D ) 150 mL


12

Bir taşın hacmini ölçerken yararlanılan araç, aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Eşit kollu terazi
B ) Mezura
C ) Su dolu ölçme kabı
D ) Kantar


13

Aşağıda verilen maddelerden hangisi doğal maddedir?


A ) Cilalı tahta
B ) Beton
C ) Süt tozu
D ) Kum


14

Hangisi işlenmiş madde değildir?


A ) Çikolata
B ) Buğday
C ) Reçel
D ) Gömlek


15

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda rüzgârın, yağmurun ve akarsuların etkisi yoktur?


A ) Toprağın
B ) Peribacalarının
C ) Kayaçların
D ) Mağaraların


16

Co (Derece Selsiyus) aşağıdakilerden hangisini ifade etmede kullanılan birimdir?


A ) Sıcaklık
B ) Nem
C ) Basınç
D ) Rüzgâr


17

Bir öğrenci içinde soğuk su bulunan bir kaba, sıcak suyla dolu bir bardak yerleştirir. Kaptaki ve bardaktaki suyun sıcaklığını belirli aralıklarla ölçer. Öğrenci ölçümleri sonucunda farklı sıcaklıkta olan maddelerin temasıyla ilgili bir yargıya varır.
Bu yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Her iki madde de ısınır.
B ) Her iki madde de soğur.
C ) Isı alış verişi sonucu maddelerin sıcaklıkları değişir.
D ) Her iki maddenin de ısısında bir değişiklik olmaz.


18

Katıların ısı alarak sıvı hâle geçmesine ne ad verilir?


A ) Buharlaşma
B ) Erime
C ) Donma
D ) Büzülme


19

I-   Karışımlar en az 2 maddeden meydana gelir.
II-  Karışımı meydana getiren maddeler kimliklerini korur.
III- Karışımı meydana getiren maddeler birbirinden ayrılamaz.
Karışımlarla ilgili yukarıda verilen yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?


A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) I ve III
D ) I, II ve III


20

Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?


A ) Süt
B ) Hava
C ) Toprak
D ) Bakır


21

Deniz suyunun tuzlu olmasının nedeni aşağıdaki tümcelerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?


A ) Denizdeki bitkiler tuz üretir.
B ) Denizde yaşayan hayvanlarda tuz salgısı vardır.
C ) Denize dökülen tüm nehirler tuz üretir.
D ) Yağmur suları, kayalarda ve toprakta bulunan tuzları çözerek denizlere kadar taşır.


22

Odun talaşı ve sudan oluşan karışımı birbirinden nasıl ayırabiliriz?


A ) Suyu dondurarak
B ) Suyu başka bir kaba aktararak
C ) Suyu süzgeç kâğıdı ile süzerek
D ) Odun talaşını mıknatısla çekerek


23

Aşağıdaki karışımlardan hangisini mıknatıs kullanarak birbirinden ayırabiliriz?


A ) Talaş – Kum
B ) Demir tozu – Kükürt
C ) Kükürt – Tuz
D ) Şeker – Su


24

I-   Pirinç – Kum
II-  Demir tozu – Kükürt
III- Tuz – Su
Yukarıdaki karışımların hangisi veya hangileri buharlaştırılarak birbirinden ayrılabilir?


A ) I ve II
B ) II ve III
C ) I ve III
D ) Yalnız III


25

Aşağıdaki karışımlardan hangisini yüzdürme yöntemi ile birbirinden ayırabiliriz?


A ) Kum – Çakıl
B ) Saman – Toprak
C ) Tuz – Şeker
D ) Pirinç – Mercimek


üst