Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Testi 2

• 1672 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Testi 2

1

Bir öğrenci gözü kapalı olarak bazı maddeleri tanımaya çalışıyor .Bu maddeler;tuz, makas, gül, şeker, kalem, tebeşir ve kaşıktır. Hangilerini tadarak tanır?


A) tuz, şeker
B) tebeşir
C) kalem, kaşık
D) gül


2

Suyla karışmayan karışımlar, kumlu su gibi, aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayırtedilebilir?


A) Mıknatıs
B) Süzme
C) Buharlaşma
D) Çözelti


3

Isı madde üzerinde değişimlere neden olur. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı alımı veya verimi sonrasında meydana gelmiş bir değişim değildir?


A) Erime
B) Bozunma
C) Donma
D) Çözünme


4

Aşağıdaki maddelerden hangisi doğal maddedir ?

 
A) beton
B) kurşun kalem
C) kaynak suyu
D) silgi


5

Aşağıdakilerden hangisi cisimdir?


A) altın
B) gümüş
C) bakır
D) tahta kaşık


6

Aşağıdaki maddelerden hangisinin cismi olmaz?


A) demir
B) bakır
C) oksijen
D) odun


7

Aşağıdakilerden hangisi özellikleri katı kavramına uyduğu halde sıvı gibi akarak konulduğu kabın şeklini alır?


A) kolonya
B) alkol
C) tuz
D) plastik


8

Aşağıda verilen madde - cisim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ağaç - Kağıt
B) Altın - Yüzük
C) Toprak - Bitki
D) Bakır - Tepsi


9

Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?


A) yemek tuzu
B) toprak
C) maden suyu
D) ayran


10

"Maddeler, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır." Aşağıdaki maddeleri gruplandırdığımızda, hangi madde grubun dışında kalır?

 
A) silgi
B) meyve suyu
C) kaynak suyu
D) ayakkabı


11

Katı ve sıvı maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Katıların belirli bir şekli olduğu halde sıvıların belirli bir şekli yoktur.
B) Sıvılar akıcıdır fakat katılar akıcı değildir.
C) Katıları birbirine yapıştırabildiğimiz halde sıvılar yapışmaz.
D) Katıların hacmi ve kütlesi olduğu halde sıvıların hacmi ve kütlesi yoktur.


12

Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmez?


A) pamuk
B) altın
C) ekmek
D) bakır


13

Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?


A) Tuzun su içine atılıp karıştırılması
B) Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
C) Mumum bir kaba konulup ısıtılması
D) Sütün içine kahve konulup karıştırılması


14

Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir?

 
A) yumuşaklık
B) hacim
C) renk
D) sertlik


15

Bir kutu ayran 250 ml'dir.Bir litre ayran alırsak kaç kutu ayran almış oluruz?


A) 2
B) 3
C) 4
D) 6


16

"Maddelerin ölçülebilir özelliklerinin yanında duyu organlarıyla tanıya bileceğimiz özellikleri de vardı." Aşağıdaki madde özelliklerinden hangisini ölçmeden tanıya biliriz?


A) boy
B) kütle
C) hacim
D) tat


17

Bir grup öğrenci tutkal ve odun talaşını karıştırarak bir tür tahta elde ediyor. Bu tahta için ne söylenebilir?


A) Yapay madde
B) Doğal madde
C) İşlenmiş madde
D) Bozuk madde


18

"Karışım halinde bulunan maddeler kendilerini oluşturan saf maddelere ayrıştırıla bilirler. Fakat her karışım aynı yöntemle ayrıştırılamaz." Aşağıdaki karışımlardan hangisini farklı yöntemle ayrıştırabiliriz?


A) şekerli su
B) şeker-demir
C) demir- tahta
D) talaş- demir


19

Ahmet marketten 250 gramlık ekmeklerden 3 adet, 1 kg pirinç, 1,5 kg şeker, 125 gramlık çikolatalardan 2 adet alıyor. Ahmet'in aldığı ürünlerin toplam kütlesi kaç gramdır?


A) 35000
B) 3500
C) 3050
D) 3005


20

Ağaç bir...............dir.Kesilip şekillendiğinde................olur. Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır. Masa ise bir.............dır. Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?


A) Madde-cisim-eşya
B) Cisim-eşya-madde
C) Madde-eşya-cisim
D) Eşya-madde-cisim


üst