Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testi 1

• 1592 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testi 1

1

Vücudumuzda dolaşan kan, hangi organımızda temizlenir?

 
A) Kalp
B) Karaciğer
C) Böbrek
D) Akciğer


2

Aşağıdakilerden hangisi iskelet ile ilgili yanlış bilgidir?


A) İskelet sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşur.
B) Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
C) Bazı organları korur.
D) Hareket etmeye yardımcı olmaz.


3

Yassı kemikleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki iskelet kısımlarından hangisini incelemelidir?


A) Kollar ve bacaklar
B) Bacaklar ve omurga
C) Kafatası ve göğüs kafesi
D) Kollar ve bacaklar


4

Hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?


A) Kafatası
B) Bel
C) Gögüs kafesi
D) Kollar


5

Aşağıdakilerden hangisi kemikler ve kaslar için ortak özellik değildir?


A) Kasılıp gevşeyebilirler
B) Vücuda şekil verirler
C) Egzersiz ile geliştirilebilirler
D) Vücudun hareketini sağlarlar


6

Nabız hangi durumda yükselir?


A) spor yaparken
B) dururken
C) otururken
D) yatarken


7

Vücutta kan nasıl dolaşır ?


A) Tüm vücutta kemiklerin yardımıyla dolaşır.
B) Tüm vücutta kasların yardımıyla dolaşır.
C) Tüm vücutta damarların yardımıyla dolaşır.
D) Tüm vücutta eklemler yardımıyla dolaşır.


8

Aşağıdaki kemiklerden hangisi yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?


A) el ve parmak kemikleri
B) kol kemiği
C) kafatası kemiği
D) bacak kemiği


9

Hangisinin yapısında kısa kemikler vardır?


A) kafatası
B) el parmakları
C) göğüs kafesi
D) uyluk kemiği


10

İskeletimiz tek başına vucudumuza şekil veremez. İskeletimize şekil veren, hareketinizi saglayan yapı nedir?


A) bacaklarımız
B) kas
C) kemiklerimiz
D) kalp


11

Aşağıdakilerden hangisi iskeletimiz olmasaydı yapamayacaklarımızdan biri olurdu?


A) hareket etmek
B) dik durmak
C) nefes almak
D) boşaltım yapmak


12

1. Vücudumuzda her kemiğin şekli aynıdır.
2. Kemiklerin bir araya gelmesiyle iskelet oluşur.
3. Vücudumuzda herhangi bir kemik kırıldığında kırık-çıkıkçıya gideriz.
4. Doktor kırık çıkık olup olmadığını anlamak için rötgen filmi çekilmesini ister.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yanlıştır?


A) 1.2.
B) 2.4.
C) 1.3.
D) 2.3.


13

Aşağıdakilerden davranışlardan hangisi iskelet ve kas sistemimize zarar verir?

 
A) Dengesiz ve ağır yük taşımak
B) Dans etmek
C) Futbol oynamak
D) Uyumak


14

Vücudumuzdaki irili ufaklı bütün kemiklerin oluşturduğu yapıya ne denir?


A) eklem
B) adam
C) iskelet
D) kemik yığını


15

Aşağıdakilerden hangisi kemiklerimizin sağlığı açısından gerekli değildir?


A) A Vitamini
B) D Vitamini
C) Kalsiyum
D) K Vitamini


16

"Vücudumuzu ayakta tutan yapıya iskelet denir." Aşağıda iskeletle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) İskelet, sert bir yapıya sahiptir.
B) Canlılarda iskelet vücuda şekil verir.
C) İskeletimiz, kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.
D) Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapı iskelettir.


17

Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından birisi değildir?


A) Kafatası
B) Omurga
C) Göğüs kafesi
D) Damarlar


18

Aşağıdakilerden hangisi kişinin soluk alıp verme hızını azaltan faktörlerdendir?


A) sevinme
B) uyuma
C) korkma
D) egzersiz


19

İskelet ile ilgili bir deney tasarlıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangilerine ihtiyacınız olmaz?


A) tel
B) oyun hamuru
C) makas
D) cam macunu


20

Aşağıdaki verilenlerden hangisi kasın görevlerinden biri değildir?


A) Vücuda şekil verir
B) Eklemleri birbirine bağlar
C) Vücudun hareketini sağlar
D) vücudun dik durmasını sağlar


21

Kaburgalar ve gögüs kemiği hangi tür kemiklerdir?


A) Yassı kemik
B) Kısa kemik
C) Uzun kemik
D) Düz kemik


22

Oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği organ hangisidir?


A) akciğer
B) kalp
C) karaciğer
D) mide


23

Kemikleri birbirine bağlayan ve kemikleri uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir?


A) kas
B) eklem
C) omurga
D) yassı kemik


24

Hangisi yassı kemiktir?


A) uyluk kemiği
B) parmak kemiği
C) kaval kemiği
D) kafatası kemiği


25

Aşağıdakilerden hangisi doğru soluk alıp verme biçimidir?

 
A) havanın ağızdan alınıp, burundan verilmesi
B) havanın ağızdan alınıp, ağızdan verilmesi
C) havanın burundan alınıp, ağızdan verilmesi
D) havanın burundan alınıp, burundan verilmesi


üst