Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testi 2

• 1709 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Testi 2

1

Aşağıdaki kemik çeşitlerinden hangisi yassı kemiklerden oluşmuştur?


A) Kafatası
B) Kol kemiği
C) Bacak kemiği
D) Ayak parmak kemikleri


2

Öğretmen öğrencilerine "iskeletimiz olmasaydı ne olurdu?" sorusunu yöneltiyor.
Ayşe: Vücudumuz desteksiz kalır ve ayakta duramazdık.
Hasan: Bir et yığını haline gelirdik hiçbir iş yapamazdık.
Can: Konuşamazdık, duyamazdık, göremezdik, cevaplarını veriyor.
Hangi öğrencilerin verdiği cevaplar doğrudur?


A) Ayşe , Hasan, Can
B) Hasan, Can
C) Ayşe, Can
D) Ayşe, Hasan


3

Vücudumuz kaç temel bölümden oluşur?


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


4

Aşağıdakilerden hangisi olmasaydı kemiklerimiz birbirine bağlanmazdı?


A) eklemler
B) kaslar
C) omurga
D) kafatası5

Kol ve bacak kemikleri hangi tür kemiklerdir?


A) kısa kemik
B) uzun kemik
C) yassı kemik
D) düz kemik


6

Vücudumuzdaki kemikler aşağıdaki etkinliklerden hangisinin gerşekleşmesinde görev yapmaz?


A) Kalp ve akciğerlerin dış etkilerden korunmasını sağlama
B) Bir takım minerallerin depolanmasını sağlama
C) Kanın damarlar içinde akmasını sağlama
D) Besinlerin çiğnenmesini sağlama


7

Kolay ve çok yönlü hareket edebilen eklemler vücudumuzun hangi kısmında bulunur?


A) kalça
B) bel
C) kafatası
D) bacak


8

Aşağıdakilerden hangisi iskeletin temel kısımlarından değildir?


A) kafatası
B) kalp
C) omurga
D) göğüs kafesi


9

Akciğere alınacak havanın ısıtılıp temizlenme işlemi nerede gerçekleşir?


A) Gırtlak
B) Yutak
C) Burun
D) Soluk borusu


10

Canlı varlıkların özelliklerinden biri de üremedir. Canlıların üreme şekilleri birbirinden farklıdır. Buna göre hangi canlının üremesi yanlış verilmiştir?


A) Balina - doğurarak
B) Buğday - tohumla
C) Yılan - doğurarak
D) Kurbağa - yumurtlama


11

Aşağıdakilerden hangisi kalp atışını dinlemek için kullanılır?


A) teleskop
B) steteskop
C) sismograf
D) termometre


12

Aşağıdakilerden hangisi kısa kemik değildir?


A) el parmak kemikleri
B) el tarak kemikleri
C) ayak parmak kemikleri
D) kafatası kemikleri


13

Hareketimizi sağlayan yapılar hangisidir?


A) kemik - kas
B) kas - solunum
C) boşaltım - kemik
D) sindirim - kas


14

"Egzersiz yaparken....." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak cümle yanlış olur?


A) nabzımız hızlanır
B) soluk alıp vermemiz hızlanır
C) kalp atışımız hızlanır
D) nabız atışımız yavaşlar


15

Aşağıdakilerden hangisi kasların görevlerinden değildir ?

A) Kaslar vucuda şekil vermede iskelete yardımcı olur
B) Kaslar,iskeleti çepeçevre sarar. Lifli yapıları sayesinde iskelet ile birlikte vucudu hareket ettirir
C) Kaslar,vücudun hareketini iskeletin yardımı ile kasılıp gevşeyerek sağlar
D) Kaslar kemiklerimizi birleştirerek onların kolayca hareket etmesini sağlar


16

"Kanın hareketi sonucu damarda oluşan atışa ............denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir?


A) kasılma
B) dolaşım
C) nabız
D) gevşeme


17

Soluk alıp verme ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur ?


A) Oksijen burundan alınır, karbondioksit ağızdan verilir.
B) Karbondioksit ağızdan alınır, oksijen burundan verilir.
C) Karbondioksit burundan alınır, oksijen ağızdan verilir.
D) Oksijen ağızdan alınır, karbondioksit ağızdan verilir.


18

Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?


A) Büyüme
B) Solonum yapma
C) Üreme
D) Çok hücreli olma


19

Aşağıdakilerin hangisi akciğerlerin göreviyle ilgili değildir ?

A) Havadaki oksijeni kana geçirme
B) Kanın vücutta dolanmasını sağlama
C) Kandaki karbondioksiti dışarı atma
D) Vücudun temiz hava ihtiyacını karşılama


20

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


A) Kaslar, kemiklere bağlı olarak kasılır ve gevşer.
B) Hızlı soluk alıp vermeyle nabız sayısı artar.
C) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.
D) İskeletimiz kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlar.


21

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Kaslar lifli yapıdadır.
B) Kan damarlarda taşınır.
C) İskelet sert kemiklerden oluşur.
D) İskeletimiz baş, gövde ,kollar ve bacaklar olmak üzere sadece üç bölüme ayrılır.


22

İskeletimizi sararak vücudumuza şekil veren ve iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapı hangisidir?


A) İskelet
B) Damar
C) Kas
D) Deri


23

Aşağıdakilerden hangisi damarlarımızın ve kanıımızın özelliklerinden değildir ?


A) Kan bağışlayan insanlarda baş ağrısı, yüksek tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıklar az görülür.
B) Kan bağışlayan insanlar kalp krizine yakalanmaz.
C) 18 – 65 yaş arasında olan her sağlıklı insan kan verebilir.
D) Vücudumuzdaki damarları uç uca ekleseydik, onların dünyanın çevresini iki kez dolaşacak uzunlukta olduğunu görürdük.


24

Aşağıdaki organlardan hangisi, soluk alıp verme olayında görevli değildir ?


A) Karaciğer
B) Burun
C) Akciğerler
D) Soluk Borusu


25

Egzersiz yapan bir insanla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?

 
A) Kaslarının besin ve oksijen ihtiyacı artar
B) Soluk alıp verme hızı artar
C) Kalp atışı yavaşlar
D) Kanın vücuttadolaşımı hızlanır


üst